Gemt

Databeskyttelsesreglerne skal evalueres – del jeres erfaringer

26. juni 2020

Justitsministeren har iværksat en national evaluering af databeskyttelsesreglerne og efterlyser i den forbindelse eksempler på situationer, hvor reglerne i praksis giver udfordringer. Dansk Erhverv hører gerne fra medlemmer, der vil dele deres erfaringer.

Databeskyttelsesreglerne (GDPR og databeskyttelsesloven) har skullet efterleves siden den 25. maj 2018. Mange virksomheder har brugt adskillige ressourcer på at implementere reglerne i deres virksomheder og bruger fortsat mange timer på at sikre løbende efterlevelse.

Det er ingen tvivl om, at både implementering og løbende efterlevelse af reglerne for mange virksomheder ikke er en let opgave, men særligt for mindre erhvervsdrivende kan det være vanskeligt at omsætte kravene i databeskyttelsesreglerne til virkelighed.

Justitsministeren har både fra det offentlige og private fået henvendelser om de udfordringer, som flere mener, at databeskyttelsesreglerne giver, og derfor iværksat en evaluering af databeskyttelsesreglerne. I den forbindelse hører Dansk Erhverv meget gerne fra medlemmer, der kan komme med praktiske eksempler fra egen hverdag på, hvorfor databeskyttelsesreglerne er vanskelige enten at implementere eller efterleve.

Alle eksempler har interesse, for eksempel håndtering af personoplysninger om ansatte eller kunder, efterlevelse af krav til dokumentation mv.

Henvendelser skal sendes til advokat Sven Petersen på svp@danskerhverv.dk og senest den 1. september 2020.

Kontakt os

Handel

Sven Petersen

Erhvervsjuridisk fagchef
Medarbejderprofil