Gemt

Hvor må håndspritdispensere placeres?

02. juni 2020

1. juni trådte Beredskabsstyrelsens ændringsbekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker  i kraft. Ændringen af reglerne er permanent og vil således også gælde, efter COVID-19 situationen er overstået.

Coronavirus/COVID-19 pandemien betyder, at sundhedsmyndighederne har udsendt generelle råd og retningslinjer til virksomheder og befolkning for anbefalinger og brug af midler til håndhygiejne. Mange virksomheder og institutioner m.fl. har derfor opsat eller opstillet håndspritdispensere, og det har i praksis vist sig uundgåeligt, at nogle af disse anbringes i flugtveje, typisk i gangarealer og ved indgangsdøre.

Hvilke regler gælder for dispensere med håndsprit?
Idet håndsprit er en brandfarlig væske gælder bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker, hvor placeringen af dispensere med håndsprit nævnes specifikt i § 8. Den 1. juni 2020 træder en ændring af disse regler i kraft, som i højere grad muliggør anbringelse af hånspritdispensere i flugtveje, se bekendtgørelse nr. 715 af 29. maj 2020.

Ændringen af reglerne er permanent og vil således også gælde efter COVID-19 situationen er overstået. Begrundelsen er, at der også efter den aktuelle pandemi situation forventes at være et stort fokus på hygiejne til forebyggelse af sygdomme. Det kan heller ikke udelukkes, at der i fremtiden kan opstå en anden epidemi, som nødvendiggør lempeligere regler.

Beredskabsstyrelsen har udgivet en vejledning om brandfarlige og brændbare væsker til uddybning af visse bestemmelser i bekendtgørelsen. Vejledningen er opdateret den 1. juni 2020 med ændringen omkring håndspritdispensere.

Hvad er ændret med de nye regler?
Med de nye regler gælder der følgende for placering af håndspritdispensere:

  • Håndspritdispensere kan placeres i flugtveje i alle typer bygninger, hvis der er sundhedsmæssige hensyn, der taler herfor, og hvis dispenserne ikke kan placeres andre steder.
  • Rumindholdet af en dispenser må højst være på 1 liter.
  • Formålet med placeringen skal være at kunne foretage hånddesinfektion på stedet (og ikke salg eller opbevaring).
  • Håndspritdispensere må ikke placeres i trapperum.
  • De brandmæssige hensyn skal tilgodeses i videst muligt omfang.

Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside her

Kontakt os

Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil