; ;
Gemt

Vi vil tidligst have lagt krisen bag os til jul

11. juni 2020

Steen Egede Hansen driver to detailforretninger i Farum. Her fortæller han, hvordan det er gået under corona-krisen, hvad den har kostet ham, og hvad der sker af forretningsmæssige forandringer.

 

Steen Egede Hansen nød ferien på Sri Lanka, da hans datter ringede og fortalte, at familiens to butikker på Farum Bytorv var blevet lukket sammen med store dele af den øvrige danske detailhandel som følge af corona-krisen.

”Butikkerne havde sidste åbningsdag den 17. marts. Allerede ugen forinden havde statsministeren jo meddelt, at Danmark skulle lukkes mere eller mindre ned, så jeg var lidt forberedt på det. Men jeg havde det ikke godt med, at vores butikker blev lukket, og at jeg stod på den anden side af jordkloden,” fortæller Steen Egede Hansen.

Steen Egede Hansen driver to detailforretninger i Farum, der har været lukket ned under corona-krisen. Efter åbningen har omsætningsfremgangen været på 30-35 % i forhold til samme periode sidste år. Men lukketiden har kostet 1,3 millioner kr. i manglende dækningsbidrag. (Foto: Trine Egede Nelbom).

 

Regningerne skulle betales
Familien driver henholdsvis butikken Sport 24 og børnetøjsforretningen Cool Company. De ligger lige over for hinanden på Farum Bytorv og har et butiksareal på henholdsvis 315 og 144 kvadratmeter med i alt 9-10 medarbejdere foruden Steen Egede Hansen selv, hustruen Annie og datteren Trine.

Da de ligger i et butikscenter, måtte de lukke sammen med de fleste af centerets øvrige detailforretninger.

Selv om Steen Egede Hansen gerne ville have afbrudt ferien, så faldt han mere til ro, efterhånden som dagene gik. Det endte med, at han og fruen blev tiden ud og rejste planmæssigt hjem.

Holdt huslejen tilbage
Der var imidlertid ikke så meget butiksdrift at komme hjem til. Men der var jo nogle regninger, der skulle betales på den ene eller anden måde.

”I første omgang holdt jeg den månedlige husleje på 170.000 kr. tilbage for at sikre likviditet til, at vi i hvert fald kunne betale medarbejdernes løn. I vores dialog omkring huslejen fik jeg klarhed over, hvad udlejeren forventede i en situation, hvor vores omsætning i butikkerne var forsvundet. Vi blev enige om en ordning, hvor vi fik et midlertidigt nedslag i huslejen, og de 170.000 kr. er nu også betalt.”

Steen Egede Hansen har gjort brug af statens hjælpepakker, dels kompensationen for faste omkostninger og dels lønkompensationen for ikke at afskedige medarbejderne. Desuden har han benyttet sig af at kunne få et rentefrit “momslån”.

Bagdøren blev slået op
”Vores butikker åbnede igen den 11. maj og opfylder de sundhedsmæssige krav, så der er sprit ved både dør og disk samt afstandsskilte på gulvet. Der må ganske vist være 60 personer ad gangen i sportsforretningen, men vi har sat grænsen ved 25, så vi er på den helt sikre side.”

”Sport 24”-kæden, som den ene af Steen Egede Hansens butikker er en del af, driver e-handel centralt. Derfor driver han ikke selv e-handel. Men i lukkeperioden gjorde han noget helt andet, som nærmest kan sammenlignes med restauranternes take away-koncept.

”Detailforretninger i butikscentre måtte gerne tage kunder ind èn ad gangen via bagdøren. I begyndelsen gjorde vi det, fordi der var nogle faste kunder, der spurgte. Men min datter, der leder børnetøjsbutikken, markedsførte det også i noget af tiden. De åbne bagdøre i vores to butikker resulterede i, at vi reddede 12 % af den omsætning hjem, som vi havde haft i den samme periode i 2019.”

Mangler 1,3 millioner kr. i dækningsbidrag
Trods hjælpepakkerne står det tilbage, at corona-krisen allerede nu har kostet Steen Egede Hansen, hvis familie har drevet detailhandel i Farum siden 1972, et anseligt beløb.

”Foreløbig har jeg måttet tage cirka 500.000 kr. op af lommen, og i alt har jeg indtil nu kunnet notere et manglende dækningsbidrag på 1,3 millioner kr.”

Hvordan er det så gået, efter at butikkerne er kommet i gang igen?

”Det er gået langt bedre end forventet. Den lokale kundekreds her i Farum har taget godt imod, at vi er åbnet igen. Omsætningen er vokset med 30-35 % sammenlignet med samme periode i fjor. Det bevirker, at vi skal betale 56.000 kr. tilbage i kompensation for faste omkostninger. Desuden skal vi betale noget tilbage i lønkompensation, men det har vi ikke kunnet regne på endnu. Generelt har folk handlet mere på nettet i corona-tiden. Men selv om net-handlen vokser år for år, så tror jeg ikke, at coronaen i sig selv har fået folk til at ændre varig adfærd og handle mere på nettet - i hvert fald ikke i vores sportsbranche. Vi vil dog tidligst til jul have lagt krisen bag os, tror jeg.”

Mangler løbesko og håndvægte
Det er ikke Steen Egede Hansens indtryk, at den større omsætning først og fremmest skyldes et efterslæb i kundernes muligheder for at købe sportsudstyr.

”Det er klart, at kunderne ikke køber svømmetøj, når svømmehallerne er lukket. Men når folk ikke har kunnet mødes og dyrke holdsport, er de i stedet begyndt at løbe. Derfor mangler vi løbesko i det sortiment, som vi hidtil har kunnet tilbyde kunderne. Det gælder også håndvægte og andet udstyr til hjemmeudfoldelser.”

Steen Egede Hansen møder også andre logistiske udfordringer.

”Normalt kan vi få leveret varerne inden for et par dage. I dag skal vi ofte regne med op til 14 dages leveringstid - hvis vi overhovedet kan få varerne, fordi de har været strandet i Kina eller andre lande, der står for fabrikationen. Nogle producenter har også allerede tilkendegivet, at de springer en kollektion over. Blandt andet fordi der ellers ikke vil være kapacitet i alle leddene i logistik-kæden. Hovedparten af vores leverandører har dog også udvist mere fleksibilitet i aftaler om, hvor længe vi kan vente med at få leveret bestilte varer, hvis vi ikke umiddelbart har brug for dem. Det hjælper også på vores likviditet.”

Ingen udsigt til lavere priser
Kunderne skal ifølge Steen Egede Hansen ikke glæde sig til lavere priser.

”Med logistiske udfordringer og kollektioner, der ikke bliver til noget, så tror jeg ikke på generelt lavere priser i vores branche. Varerne kan ligge længe på lager og bliver ikke bare kastet i nakken på kunderne.”

Der er et enkelt punkt, der kan bekymre ham.

”Kvalificerede medarbejdere er i stor stil blevet afskediget ude i verden. Når produktionen skal i gang igen, kan de i mange tilfælde blive erstattet af uerfarne medarbejdere. Så skal vi i vores branche være meget opmærksomme på, at vi fortsat modtager varerne i den kvalitet, størrelse og farve, som de er bestilt i.”

Vores branche er ikke ramt entydigt
Steen Egede Hansen er også formand for Danmarks Sportshandler Forening, og om branchens situation generelt siger han:

”Jeg har frygtet, at mange i specialhandlen, som vi tilhører, ville lukke. Men vores branche er ikke ramt entydigt. Mens sportsbutikkerne i centrene måtte lukke, oplevede andre med selvstændige adresser på gågader og andre strøg, at omsætningen voksede, fordi der var færre butikker at vælge imellem. Der er også store geografiske forskelle med omsætningsfald i Jylland og stigende omsætning i hovedstaden mellem ellers sammenlignelige butikker.”

Steen Egede Hansen er også spændt på, hvilken betydning det får for branchen, at danskerne i større tal end normalt bliver hjemme på ferie.

”Ferie i Danmark appellerer jo i høj grad til fysiske aktiviteter.”

Godt tilfreds med hjælpepakkerne
Uanset hvilken forretningsmæssig vinkel man tager på corona-krisen, er og bliver likviditeten og den øvrige finansiering en krumtap i at komme over krisen. Derfor er Steen Egede Hansen også ganske godt tilfreds med hjælpepakkerne.

”De blev indført, da der var mest brug for dem. De er blevet udbetalt - og nu kan vi betale tilbage, hvis vi har fået for meget.”