Gemt

Kriminalitet begået mod detailhandlen vokser under COVID-19

30. juni 2020

Coronaepidemien har vendt op og ned på mange ting – også kriminaliteten. Data fra Crimestat viser en stigning i antallet af forbrydelser begået mod detailhandlen.

Alle dele af vores samfund har mærket tilstedekomsten af COVID-19, og kriminaliteten i detailhandlen er ingen undtagelse.

Landet har været delvist lukket ned, og det samme har butikker og storcentre rundt omkring i Danmark. Det må betyde, at der ikke eksisterer de samme muligheder for at begå kriminalitet mod detailbranchen, og en ikke helt urimelig slutning vil derfor være, at kriminaliteten er faldet i perioden under coronaepidemien. Det er alligevel ikke helt det billede, vi ser. Tal fra Crimestat for perioden marts til og med juni viser en generel øgning i antallet af registrerede røverier, indbrud og butikstyverier sammenlignet med perioden for sidste år.

Det samme viser tal fra Sverige, hvor antallet af røverier er steget med 50 procent: Kraftig ökning av butiksrånen under pandemin – så skyddar du dig.

Særligt iøjnefaldende er stigningen i antallet af registrerede røverier, som ellers har været stødt faldende de seneste 10 år. Sammenlignet med perioden i 2019 er der sket næsten en fordobling i antallet af registrerede røverier.

Størstedelen af røverierne er registreret i marts, hvor der var 13 registrerede røverier. 10 af dem blev begået efter Danmarks nedlukning, og det tyder på, at den pludselige reducering af kunder i butikken kan være årsag til flere røverier. Efter den ret kraftige stigning i marts har tallene senere lignet sidste års tal.

Tallene stammer fra perioden marts til og med juni for hhv. 2019 og 2020.

Antallet af registrerede indbrud i perioden er steget med 9 procent siden 2019.

Færre kunder samt medarbejdere i butikkerne medfører et fravær af kontrol som muligvis kan have influeret stigningen på 14 procent i antallet af registrerede butikstyverier for perioden i 2020 sammenlignet med perioden i 2019.

Tallene viser tydeligt, at coronaepidemien har haft indflydelse på kriminalitetsbilledet i detailbranchen, men siger ikke noget om, hvad årsagen er.

”Vi kan ikke konkludere nogen entydig årsag til, at kriminaliteten mod detailhandlen er steget i coronaperioden, men fraværet af kontrol, som følge af færre kunder og færre medarbejdere, er utvivlsomt en væsentlig årsag,” siger Henrik Lundgaard Sedenmark, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Kontakt os

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Chefkonsulent
Medarbejderprofil