Gemt

Ny kompensationsordning for dækning af faste omkostninger

17. juni 2020

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier blev 15. juni enige om en række tiltag, der skal bidrage til genopretning af dansk økonomi. 

Blandt tiltagene er en forlængelse af kompensationsordningen til dækning af virksomhedernes faste udgifter. Men målgruppen for ordningen indskrænkes markant.

Den nye eller tilpassede kompensationsordning, hvor virksomheder, der på grund af corona har haft omsætningsnedgang, fokuserer på de virksomheder der rammes af den nuværende grænselukning. Danmark er næste lukket land, da det udelukkende er turister fra Norge, Tyskland og Island der komme over grænser og i øvrigt kun, hvis de opfylder en række kriterier.

Det er især værd at bemærke, at der stilles krav om, at virksomhederne skal kunne dokumentere med tilstrækkelig sikkerhed, at en væsentlig del af deres omsætning (mindst 50 pct. i perioden juli- august 2019) kom fra udenlandske kunder, som ikke kan krydse grænsen til Danmark pga. restriktioner. Dokumentation af dette kan for mange være meget vanskeligt at opfylde.

Vi har nedenfor gengivet Finansministeriets beskrivelse vilkårene for ordningen.
Det er kun virksomheder omfattet af følgende COVID-19 forbud, der kan komme i betragtning til støtte:

• Forbud mod at holde åbent
• Forbud mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni 2020 og frem
• Forsamlingsforbud på over 500 personer
• Grænselukninger Udenrigsministeriets rejsevejledning

Ordningen vil gælde i perioden fra den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020, hvorefter ordningen vil ophøre. Virksomheder, hvor forbuddet mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni og frem, vil dog alene kunne få kompensation for faste omkostninger i perioden fra den 9. juli 2020 til den 8. august 2020 i overensstemmelse med ekspertgruppens anbefalinger.

En virksomhed vil få mulighed for at få kompensation på mellem 25-80 pct. Af deres faste omkostninger, hvor kompensationsniveauet gradvist stiger med virksomhedens omsætningsnedgang, jf. boks 1. Der stilles krav om, at omsætningen er faldet mindst 35 pct. sammenlignet med referenceperioden for at kunne få kompensation. En virksomhed, som har forbud mod at holde åbent, vil kunne opnå 100 pct. kompensation for perioden, hvor forbuddet gælder, såfremt virksomheden ingen omsætning har i perioden.

Kompensationens størrelse afhænger omsætningsnedgangen

Andelen af de faste omkostninger, der kompenseres, vil blive beregnet efter følgende trappe:

 

·        25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 35-40 pct.

·        30 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-45 pct.

·        35 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 45-50 pct.

·        40 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 50-55 pct.

·        45 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 55-60 pct.

·        50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-65 pct.

·        55 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 65-70 pct.

·        60 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 70-75 pct.

·        65 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 75-80 pct.

·        70 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-85 pct.

·        75 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 85-90 pct.

·        80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 90-100 pct.


En virksomhed, som har forbud mod at holde åbent, vil kunne opnå 100 pct. kompensation for perioden, hvor forbuddet gælder, såfremt virksomheden ingen omsætning har i perioden.

 

Støttegrænser

En virksomhed vil maksimalt kunne få udbetalt 60 mio. kr. i kompensation for den samlede periode fra den 9. juli 2020 til den 31. august 2020. En virksomhed, hvor forbud mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni 2020 og frem, vil maksimalt kunne få udbetalt 30 mio. kr., idet ordningen for denne målgruppe løber fra 9. juli 2020 til og med 8.august 2020.

Der indføres samtidig et højere minimumsstøtteniveau ved, at en virksomhed som minimum skal have faste omkostninger på 8.000 kr. for perioden fra den 9. juli til og med den 31. august 2020 for at kunne søge ordningen. En virksomhed, hvor forbuddet mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni 2020 og frem, skal kunne dokumentere faste omkostninger på minimum 4.000 kr. for perioden den 9. juli 2020 til og med den 8. august 2020.

Elementer fra gældende kompensationsordning for faste omkostninger, der også vil gælde i den nye ordning:
  • Virksomhederne skal være registreret i CVR senest 9. marts 2020.

  • Der ydes kompensation på CVR-nummer, både for at sikre hurtig udbetaling af midlerne, og for at risikoen for fejl og svindel reduceres.

  • Der skal ansøges på ny i den nye ordning for at kunne få kompensation, og virksomhedernes ansøgning omkompensation for faste omkostninger skal vedlægges en erklæring med høj grad af sikkerhed fra en godkendt, uafhængig revisor, så risikoen for fejl og svindel reduceres.

  • Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorpåtegning i forbindelse med ansøgning, såfremt virksomhedens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelse til revision kan dog maksimalt udgøre 16.000 kr.

  • Der ydes ikke kompensation for omkostninger, som godtgøres på anden vis.

Der vil gælde følgende specifikke krav for, hvordan virksomhederne skal dokumentere, at de er ramt af COVID-19-relaterede restriktioner, med henblik på at kunne opnå kompensation:
  • Forbud mod at holde åbent: Virksomheden skal være omfattet af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse 687 af 27. maj 2020 eller senere beslægtede bekendtgørelser.

  • Forbud mod at holde åbent ophæves efter den 8. juni 2020: Virksomheden skal have været omfattet af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse 687 af 27. maj 2020 eller senere beslægtede bekendtgørelser. Forbud mod at holde åbent skal være ophævet efter den 8. juni og frem. Det vurderes særligt usikkert, om der kan opnås statsstøttegodkendelse til at yde støtte til virksomheder, hvis forbud er ophævet.

  • Forsamlingsforbud: Virksomheder kan opnå kompensation, hvis omsætningsnedgangen er direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19, og hvor arrangøren som virksomheden skulle levere til har opnået kompensation via arrangementsordningen.

  • Grænselukninger: Virksomhederne skal kunne dokumentere med tilstrækkelig sikkerhed, at en væsentlig del af deres omsætning (mindst 50 pct. i perioden juli- august 2019) kom fra udenlandske kunder, som ikke kan krydse grænsen til Danmark pga. restriktioner.

  • Udenrigsministeriets rejsevejledning: Virksomheder, der pr. den 9. marts 2020 var medlem af en godkendt rejsegarantiordning, kan opnå kompensation, såfremt virksomheden kan dokumentere, at mindst 50 pct. af omsætningen i perioden juli-august 2019 stammede fra rejser, der helt eller delvist (rejsen kan inkludere flere lande) går til destinationer, der fra og med den 26. januar 2020 er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til (orange eller rød kategori), og som der fortsat frarådes ikke-nødvendige rejser til efter den 15. juni 2020. 


.

Kontakt os

Handel

Martin Jørgensen

Advokat, chefkonsulent
Medarbejderprofil