; ;
Gemt

Nye regler for lån til forbrugere træder i kraft 1. juli

16. juni 2020

Fra den 1. juli i år bliver det forbudt at tilbyde forbrugere lån med en ÅOP på mere end 35 procent og et loft for omkostninger ved lånet på 100 procent. Der kommer også nye regler for markedsføring af lån til forbrugere, hvis lånet har en ÅOP på mellem 25 og 35 procent.

Folketinget har netop vedtaget en lov, der ændrer ved lov om forbrugslån og markedsføringsloven og dermed indfører et ÅOP-loft på 35 procent på lån til forbrugere.

ÅOP-loftet gælder næsten alle lån til forbrugere
Reglerne gælder for alle lån til forbrugere med undtagelse af aftaler om boligkredit. Reglerne gælder dermed også i de situationer, hvor forbrugerne tilbydes en afbetalingsordning i forbindelse med et køb af en vare eller en tjenesteydelse.

Begrænsninger i markedsføring af lån med ÅOP over 25 procent
Hvis du efter den 1. juli – enten selv eller i samarbejde med andre – tilbyder dine kunder lån eller kreditkøb med en ÅOP på mellem 25 og 35 procent, må du alene markedsføre lånene på din egen hjemmeside eller i dine egne butikker. Du må altså ikke reklamere for disse lån i tilbudsaviser, på tv, i radio, via bannerreklamer eller andre steder.

Du bliver også omfattet af reglerne, selvom du ikke tilbyder dine kunder lån eller kreditkøb med en ÅOP på over 25 procent, hvis den virksomhed, du samarbejder med, selvstændigt tilbyder lån med en ÅOP på 25 procent eller derover. Det er derfor vigtigt, at du ved, om din samarbejdspartner i andre sammenhænge tilbyder lån eller kreditter med en ÅOP på 25 procent eller derover.

Forbud mod markedsføring af lån i forbindelse med markedsføring af spil
Der kommer også et forbud mod markedsføring af forbrugerkreditter og forbrugslånsvirksomheder i forbindelse med reklamer for spil. Der er dog den undtagelse til forbuddet, at det ikke gælder, hvis du markedsfører kreditkøb af varer eller tjenesteydelser.

Omkostningsloft på 100 procent
Med de nye regler bliver der også indført et omkostningsloft på 100 procent. Det betyder, at du maksimalt kan opkræve det samme beløb i omkostninger, som det beløb forbrugerne låner. Loftet omfatter alle typer af omkostninger ved kreditten – også eventuelle rykkergebyrer, morarenter og inkassoomkostninger.

Hvis du er medlem af Dansk Erhverv og har spørgsmål til de nye regler, er du altid velkommen til at kontakte vores erhvervsjurister.

Kontakt