Gemt

Vi skal værne om den kritiske infrastruktur i Danmark

18. juni 2020

Dansk luftfart og de danske lufthavne er stærkt påvirkede af coronasituationen. De var nogle af de første, der mærkede krisen, og vil formentlig være nogle af de sidste, der forlader den. Men vi skal værne om den kritiske infrastruktur i Danmark.

De danske lufthavne er pressede af coronasituationen, og det kan skabe udfordringer for den kritiske infrastruktur i Danmark. Ifølge Jesper Højte Stenbæk, der er fagchef for transport og infrastruktur i Dansk Erhverv, har det stor betydning for dansk erhvervsliv, at vi har gode forbindelser til eksportmarkeder og gode muligheder for at tiltrække turister.

Han understreger derfor vigtigheden af, at vi ikke mister vores kritiske infrastruktur og peger bl.a. på Københavns Lufthavn som et essentielt element.

”Det er helt afgørende for genopbygningen og fremtidssikringen af Danmarks økonomi at værne om den konkurrencefordel, som vi har opnået ved, at Københavns Lufthavn fungerer som hub for hele Skandinavien,” siger han og tilføjer, at denne konkurrencefordel lige nu er i fare, fordi andre nordiske lufthavne har fået et forspring under coronakrisen, mens danske lufthavne har holdt stille og løbende fået svækket deres muligheder for at investere i fremtidig bæredygtig kapacitet.

Dansk Erhverv mener, at Dansk luftfart skal kunne investere i infrastrukturen og mobiliteten, så vi hurtigst muligt kan få gang i dansk eksport og turismen og dermed i dansk økonomi.

Med aftalen om udfasning af hjælpepakker samt stimuliinitiativer og eksportinitiativer har regeringen præsenteret et oplæg til en luftfartspakke, der skal drøftes med partierne. Det er et meget positivt og vigtigt skridt ift. genrejsningen af dansk økonomi.

Kontakt os

Transport

Jesper Højte Stenbæk

Fagchef for transport og infrastruktur
Medarbejderprofil