;
Gemt

Virksomheders muligheder for TV-overvågning udvides

26. juni 2020

Den 28. maj 2020 vedtog Folketinget to nye lovforslag om ændringer til tv-overvågningsloven og retsplejeloven. Begge forslag følger op på regeringens udspil fra oktober 2019 om tryghed og sikkerhed i det offentlige rum, og fokuserer især på den del, der omhandler øget overvågning.

De nye ændringer i tv-overvågningsloven og retsplejeloven stiller krav til virksomheders brug af overvågning, samtidig med at de åbner op for nye og udvidede muligheder for både virksomheder og politiet. For at give dig det bedste overblik over ændringerne, har vi kort opridset, hvilken betydning disse ændringer kan have for din virksomhed (opsummeringen er ikke udtømmende).

  • Mulighed for at udvide overvågning af arealer omkring egne indgange og facader til cirka 30 meter, hvor det før var begrænset til cirka 10-15 meter
  • Det bliver obligatorisk at registrere kameraer, der optager område med almindelig færdsel i politiets register over tv-overvågningskameraer (POLCAM) – og manglende registrering eller vedligeholdelse af registrering straffes med bøde. Denne del af loven er det endnu ikke klart, hvordan og hvornår skal udmøntes, og Dansk Erhverv er i dialog med Rigspolitiet og Justitsministeriet herom.
  • Det er muligt at opbevare optagelser i længere tid end de nuværende 30 dage i tilfælde af, at der er indgivet anmeldelse af et strafbart forhold
  • Engrosbutikker er nu ligestillet med detailbutikker og kan derfor foretage overvågning af egne facader indgange
  • Politiet kan i ekstraordinære tilfælde få adgang til at overtage virksomheders tv-overvågning

Loven træder i kraft den 1. juli 2020.

Har du lyst til at vide mere om ændringerne, kan du læse om dem på Folketingets hjemmeside: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og Forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning.

Dansk Erhverv og Datatilsynet afholder senere på året et webinar om tv-overvågningsloven. Har du spørgsmål til tv-overvågningsloven, er du velkommen til at kontakte Dansk Erhverv.

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Chefkonsulent
Medarbejderprofil