; ;
Gemt

2020 vil byde på det største fald i eksporten siden anden verdenskrig

Danmarks Statistik har mandag offentliggjort tal, der viser, at vareeksporten faldt med 5,1% i marts. Særlig eksporten af færdigvarer er presset og er samlet set faldet med 20% fra januar til marts.

Nyhed

11. maj 2020

Danmarks Statistik har mandag offentliggjort tal, der viser, at vareeksporten faldt med 5,1% i marts. Særlig eksporten af færdigvarer er presset og er samlet set faldet med 20% fra januar til marts.

Et fald i eksporten på 5,1% må dog alligevel siges at være relativt beskedent med tanke på at virusudbruddet lammede vores største eksportmarkeder i løbet af marts. Til sammenligning faldt vareeksporten ligeledes med 5,1% fra februar til marts sidste år.

En væsentlig del af forklaringen er formentlig, at en stor del af eksporten er sket på baggrund af, kontrakter og aftaler indgået før viruskrisen ramte. Dertil har store dele af eksportsektoren ikke været ramt af den delvise nedlukning af samfundet. Det gælder bl.a. industrien, der tegner sig for ca. 60% af den samlede danske vareeksport.

Endelig spiller det formentlig også en rolle, at produktionen af medicin og vindmøller udgør ca. 25% af den samlede eksport. Både medicin- og vindmølleindustrien har historisk været mindre følsom over for bratte skift i de økonomiske konjunkturer.

Ser vi videre ind i året, så må vi dog nok berede os på et massivt og historisk fald i eksporten. Den massive nedgang vi i øjeblikket ser i aktiviteten på vores største eksportmarkeder, vil ramme de danske eksportvirksomheder hårdt over de kommende måneder. Som tingende ser ud nu, er der udsigt til en gennemsnitlig BNP-vækst på vores eksportmarkeder på omkring -6% i år. Det er et tilbageslag, der vil normalt vil give anledning til et fald i den danske eksport på 10-15%, svarende til 175 mia. kr. Det vil i så fald være det største fald i eksporten siden anden verdenskrig. Til sammenligning faldt den samlede eksport med 9,2% i 2009, hvor finanskrisen rasede.

Det hører dog også med til historien, at en række andre lande er begyndt at genåbne samfundet. Det gælder bl.a. Tyskland, mens Frankrig, Italien og Spanien også så småt er begyndt at åbne mere op for samfundet. Det vil forhåbentlig bidrage til at stabilisere den europæiske økonomi, og sikre en mere stabil udvikling i industriproduktionen hen imod slutningen af året. Men samlet set vil 2020 byde på historisk og brutalt tilbageslag i eksporten.

Kontakt

Erhvervspolitik & Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil