Gemt

Stor og bred genåbning, men behov for langsigtet plan

07. maj 2020

Dansk Erhverv glæder sig over den nye politiske aftale om næste fase af genåbningen af Danmark, men påpeger at der er lang vej igen, og at der bliver brug for tiltag til at få kickstartet økonomien.

Et politisk flertal er netop blevet enige om, hvordan næste fase af genåbningen af Danmark skal forløbe. Det indebærer blandt andet, at storcentre, magasiner, restauranter, sportsarrangementer med videre nu får muligheden for at slå dørene op, hvis en række forudsætninger er opfyldt.

”Dansk Erhverv er meget tilfredse med den både store og brede genåbning. Det er så absolut godt nyt, at flere dele af dansk erhvervsliv nu igen kan virke. Mange har ventet og været klar længe, og nu kan de endelig komme i gang. Men krisen har sat og sætter dybe spor, så det er vigtigt, at der fortsat er fokus på tiltag, som kan understøtte erhvervslivet og dermed sikre danske arbejdspladser. Det bliver der brug for,” siger Brian Mikkelsen.

Fortsat meget at gøre
Dansk Erhverv ser frem til, at grænserne igen bliver fuldt åbnet. 

”Vi forventer, at grænserne bliver åbnet så snart, det er muligt. Håbet er naturligvis, at der kommer afklaring, så den hårdt trængte turismebranche bliver lidt mindre trængt i forbindelse med sommerferien. Det er også vigtigt, at den bebudede udfasning af hjælpepakkerne kommer til at ske på en hensigtsmæssig måde. For vi har stadigvæk et langt, sejt træk foran os, og coronakrisen rammer også resten af verdens økonomi, så der er ingen tvivl om, at vi alle kommer til at være i arbejdstøjet meget, meget lang tid endnu,” siger Brian Mikkelsen.

Dansk Erhverv peger på behovet for, at der udarbejdes en langsigtet genåbningsplan for Danmark. Virksomhederne skal have indsigt i, hvornår det er forventningen, at vi må være flere end 10 personer samlet. Der bør laves en trappemodel således, at erhvervslivet får klarhed over, hvornår vi må være 50, 100, 500 osv. mennesker samlet.

Genåbningens fase 2

Aftalen indeholder blandt andet:

Fuld åbning af detailhandel (11. maj)
Detailhandlen – herunder storcentre – kan genåbne under de retningslinjer, som er aftalt i sektorpartnerskabet - ”Retningslinjer om ansvarlig indretning af udvalgsvarebutikker i detailhandlen mv. i lyset af udbruddet af COVID-19”. 

Restaurations- og caféliv og lign. påbegyndes (18. maj)
Restauranter, caféer og lign. kan servere under nærmere retningslinjer bl.a. vedrørende åbningstid, fysisk afstand mv.

Hjemmearbejde i private virksomheder
Det er lagt til grund, at væsentligt flere privatansatte møder fysisk ind på arbejde
som normalt.

Professionel idræt uden tilskuere
Åbningen omfatter hele den professionelle idræt, der kan åbne straks

Idræts- og foreningsliv - udendørs
Der kan, under de gældende regler, gennemføres sundhedsmæssigt forsvarlige
aktiviteter udendørs.

Zoologiske anlæg, hvor gæsterne transporterer sig i bil, kan være åbne.
De nærmere retningslinjer aftales i sektorpartnerskab.

Regeringen vil løbende foretage nødvendige tilpasninger i den offentlige
sektor fx ift. forsvar, politi, socialområdet, tilsyn, certifikatkurser mv.
I takt med genåbningen er der behov for, at Arbejdstilsynet og andre offentlige
tilsyn og kontrolmyndigheder følger med.

6.-10. klasser i gang (18. maj)
De større børn kommer i skole igen. Kommuner og skoler får lokal fleksibilitet til
at tilrettelægge den nærmere organisering inden for de sundhedsfaglige
retningslinjer, som aftales i sektorpartnerskab. Det gælder også klubtilbud.

Afslutning af forløb på efterskoler (18. maj)
Der udarbejdes i samarbejde mellem efterskolerne og sundhedsmyndighederne
nærmere retningslinjer, der skal sikre, at smitterisikoen mindskes mest muligt.
Desuden skal der sikres en model for, at selvisolation af COVID-19 positive
personer og eventuelt deres familier vil kunne opretholdes.

Læs hele aftalen på stm.dk: Aftale om anden fase af en kontrolleret genåbning

Opdateret 8. maj med nyhed om fase 3 af genåbningen

Regeringen og Folketingets partier er blevet enige om fase 3 af genåbningen.

“Det er aldeles godt nyt, at vi har et mere langsigtet perspektiv. Det har vi længe efterlyst i Dansk Erhverv, for det er vigtigt, at virksomhederne ved, hvad de i hvert fald nogenlunde kan regne med. Det giver mulighed for at justere og planlægge, og det er forretningskritisk, særligt i disse tider. Grænserne forbliver dog lukkede, og det er ikke godt nyt. Turismen og erhvervslivet har brug for åbne grænser, og jeg håber meget, at der ikke går alt for lang tid, før vi for eksempel igen kan byde velkommen til tyske og norske turister,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Genåbningens fase 3

Forud for iværksættelsen af fase 3 den 8. juni vil SSI’s ekspertgruppe foretage nye modelberegninger på baggrund af de seneste tal. Såfremt stigningen i smittede og indlagte ud fra en helhedsbetragtning ikke er større end ventet, og SSI’s ekspertgruppes matematiske modeller bekræfter, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at påbegynde fase 3, vil der gennemføres følgende initiativer:

 • Forbuddet mod forsamlinger hæves til 30-50. Herunder udmelding om anbefalinger til bryllupsfester, konfirmationsfester mv.
 • Kultur og aktiviteter
  • Fx museer, teatre, kunsthaller, biografer, akvarier
  • Udendørs forlystelsesparker
  • Øvrige zoologiske haver, botaniske anlæg mv.
  • Sommeraktiviteter for børn og unge
 • Offentlig sektor der er særligt udsat for ”sagspukler”
 • Fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter der kræver tilstedeværelse
 • Voksenuddannelse målrettet ledige (fx AMU) og sprogcentre
 • Højskoler mv.
 • Indendørs idræts- og foreningsliv (fx aftenskoler)

Såfremt udviklingen er mere gunstig end ventet, og de matematiske modeller viser plads til en større genåbning i fase 3, vil følgende kunne overvejes:

 • Øget fysisk tilstedeværelse på offentlige arbejdspladser
 • Fuld åbning af DR og TV2

Følgende restriktioner vil blive opretholdt indtil fase 4, som starter primo august:

 • Alle øvrige uddannelser
 • Diskoteker, spillesteder og natteliv
 • Yderligere dele af indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv. (fx fitnesscentre, badelande, legelande, svømmehaller)
 • Forbuddet mod arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende hvor der er flere end 500 personer tilstede, fastholdes til minimum 31. august.

Der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne mv. for alle de virksomheder, organisationer mv., der åbner. Rammerne tilrettelægges i sektorpartnerskaberne bl.a. på baggrund af retningslinjer fra 3 sundhedsmyndighederne. Retningslinjerne er dynamiske og tilpasses løbende situationen.

Ovenstående er et uddrag.

Se hele aftalen her: Aftale om plan for genåbning af Danmark 

Kontakt

Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef