Gemt

Gode takter i regeringens klimaudspil – afgifter og øgede omkostninger er ikke vejen frem

20. maj 2020

Dansk Erhverv hilser regeringens udspil til klimahandleplan velkommen. Det er vigtigt, vi ikke går afgiftsvejen i en tid, der i forvejen er præget af usikkerhed og svære økonomiske udsigter.

Udover genåbning af samfund og åbning af grænserne til vores nabolande, så er det Dansk Erhvervs ønske, at der kommer øget fokus på grønne investeringer, som styrker virksomhedernes konkurrenceevne.

”Vi skal først have genåbnet Danmark, også grænserne til vores nabolande. Næste skridt er, hvordan vi når klimamålene samtidig med, vi styrker virksomhedernes konkurrenceevne. Grøn omstilling, vækst og velstand skal gå hånd i hånd. Her er regeringen kommet med et godt udspil. Vi er fx helt enige med regeringen i, at øgede omkostninger på erhvervslivet ikke er vejen frem,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Regeringens klimaudspil er en del af den samlede plan for, hvordan Danmark skal komme i mål med at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030 set i forhold til niveauet i 1990. Det er en godt udspil.

”I Dansk Erhverv er vi også meget positive overfor fokus på, hvordan man kan få fjernet nogle af de sten på vejen, som i dag blokerer for, at virksomhederne udnytter den spildvarme, de har i stedet for at fyre for fuglene. Afgifter på udnyttelse af spildvarmen har i mange år har blokeret for grønne løsninger i virksomhederne, så det her er meget gode takter fra regeringen,” siger Brian Mikkelsen og understreger, at der sagtens kunne være plads til flere og andre grønne tiltag.

Han peger blandt andet på digitalisering, hvor vi i corona-tiden har lært værdien af digitale værktøjer.

Dansk Erhverv havde gerne set større ambitioner fra regeringen, da digitalisinger, 5G, udrulning af smart city løsninger og anvendelse af kunstig intelligens ikke bare rummer store produktivitetsgevinster til gavn for Danmark men også en betydelig klimagevinst. World Economic Forum påpeger, at 15 procent af vores CO2-reduktioner kommer via digitale løsninger.

Manglende fokus på det næste grønne eksporteventyr og jobmotor

”Vi så også gerne en større og bredere satsning på det, der skal være Danmarks næste grønne eksporteventyr. Her er der en hel vifte af klimaløsninger indenfor bioscience som fx avancerede biobrændsler, løsninger indenfor fødevare og landbrugsproduktion, bio-polymer, alternative proteiner osv. Her har vi en dansk styrkeposition. Den skal udnyttes, så klimakampen også bliver til vækst og velstand i Danmark,” siger Brian Mikkelsen.

Regeringen lægger desuden op til at fremme anvendelsen af overskudsvarme, blandt andet ved at fjerne afgiften på elbaseret overskudsvarme. Det betyder, at spildvarme fra datacentre, supermarkedskæder mm. i højere grad end i dag kan anvendes i fjernvarmen.

Det har i årevis været en mærkesag for Dansk Erhverv at få ændret rammerne for udnyttelse af overskudsvarmen i danske virksomheder. Med regeringens udspil er der taget et stort skridt i den rigtige retning. Dansk Erhverv vil nu gennemgå forslaget i detaljer, og arbejdet for at hele potentialet for udnyttelse af overskudsvarme høstes.

Læs faktaark til regeringens udspil her: Faktaark – første del af klimahandlingsplanen.

Kontakt os

Kommunikation

René Gyldensten

Mediechef