Gemt

Dansk Erhverv hilser udvidet genåbning velkommen

21. maj 2020

Aftalen om udvidet genåbning, som Folketingets partier netop er blevet enige om, er en god nyhed for mange virksomheder, lyder det fra Brian Mikkelsen.

Et bredt flertal i Folketinget er netop blevet enige om en aftale om udvidet genåbning af Danmark. Aftalen indeholder blandt andet fremrykning af en kontrolleret genåbning af museer, biografer, zoologiske haver og andre aktører inden for kultur og oplevelsesøkonomi.

”Der er tale om en gruppe virksomheder, som har lidt voldsomt under coronakrisen. De kan nu se frem til at kunne slå dørene op for besøgende igen den 27. maj, og det er naturligvis en god nyhed,” siger Brian Mikkelsen.

Milliarder på spil
I aftalen står der desuden, at regeringen senest den 29. maj skal fremlægge en plan for kontrolleret og gradvis genåbning af sommerturismen, der er sundhedsmæssig forsvarlig, og som giver turistbranchen klarhed.

”Vi ser naturligvis frem til, at der kommer denne klarhed. Det er titusindvis af jobs og milliarder af kroner, der her står på spil. Vi havde håbet på en afklaring i dag, men der kommer vi så formentligt at vente en uges tid mere,” siger Brian Mikkelsen.

Bifalder gradvis lempelse af forsamlingsforbuddet
Partierne er desuden blevet enige om gradvist at lempe forsamlingsforbuddet henover sommeren.

”Vi ønskede inden forhandlingerne flere trin i forsamlingsstørrelsen, så der for eksempel kunne være 100 personer samlet 1. juli, 200 personer den 15. juli og så videre, hvis ellers sygdomssituationen er under kontrol. Vi ved jo ikke helt konkret, hvordan denne del bliver udmøntet, men en gradvis lempelse henover sommeren bifalder vi absolut,” siger Brian Mikkelsen.

Flere erhverv afventer fortsat en melding og hurtigere genåbning, det gælder blandt andet fitnesscentrene og svømmehaller/ badelande. Det er alvorligt for danskernes folkesundhed - og for den fulde genåbning af turismen for badelandenes vedkommende. Dansk Erhverv opfordrer til, at disse erhverv allerede kan genåbne i fase 3 og at myndighederne hurtigst muligt hår i dialog med erhvervene om en sikker genåbning.

Aftale om yderligere genåbning i fase 2

Aftalen indebærer bl.a., at fase 2, jf. Aftale om anden fase af en kontrolleret genåbning, pr. 27. maj 2020 udvides med følgende:

 • Kultur og aktiviteter
  • Fx museer, teatre, kunsthaller, biografer, akvarier – kan åbne straks
  • Øvrige zoologiske haver, botaniske anlæg mv. – kan åbne straks o Udendørs forlystelsesparker
  • Sommeraktiviteter for børn og unge
 • Fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse
 • Voksenuddannelse, herunder målrettet ledige (fx AMU) og sprogcentre
 • Højskoler mv.
 • Fuld åbning af DR og TV2
 • Ungdomsuddannelserne (fx gymnasier, EUD mv.)
 • Videregående uddannelser kan afvikle mundtlige eksamener fysisk samt undervisningsaktiviteter, der kræver fysisk fremmøde
 • Foreningsliv – aftenskoler, musik- og kulturskoler (med restriktioner bl.a. ift. korsang mv.), spejdere og lignende
 • Som det fremgår af Aftale om plan for genåbning af Danmark, er partierne enige om, at da der pt. er store regionale forskelle på udbredelsen af COVID-19-smitte, kan den fysiske tilstedeværelse genoptages i den offentlige sektor, bortset fra i Region Hovedstaden og Region Sjælland.
 • Partierne er enige om, at retningslinjerne for besøgs- og aktivitetsrestriktioner på fx plejehjem, hospice, psykiatri, bosteder, beskyttet beskæftigelse, kriminalforsorgens institutioner mv. afvikles eller tilrettes, i det omfang det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det aftales nærmere i relevante sektorpartnerskaber på baggrund af retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

  Dette indebærer, at alt, der tidligere har været lukket, kan åbne under sundhedsmæssigt forsvarlige retningslinjer, bortset fra følgende:
 • Indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke allerede er omfattet af åbning samt indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv. Partierne er enige om, at disse aktiviteter, gennemgås af sundhedsmyndighederne med henblik på, at partierne forud for og i forbindelse med overgangen til fase 3, aftaler en samlet genåbningsplan for disse aktiviteter.
 • Diskoteker, spillesteder og natteliv (fase 4)
 • Videregående uddannelser, som ikke allerede er åbnet (fase 4)

Der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne mv. for alle de virksomheder, organisationer mv., der er åbnet, og for de, som nu genåbner. Rammerne tilrettelægges i sektorpartnerskaberne bl.a. på baggrund af retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Retningslinjerne er dynamiske og tilpasses løbende situationen.

Partierne noterer sig i den forbindelse, at der er en række særskilte sundhedsfaglige problematikker, der knytter sig til forlystelsesparker. Det betyder, at der inden åbning af forlystelserne, skal ske en sundhedsfaglig vurdering af, under hvilke nærmere vilkår disse kan åbnes sundhedsmæssigt forsvarligt, i lyset af de seneste kvalitative vurderinger fra Statens Serum Instituts (SSI) ekspertgruppe.

Partierne er enige om gradvist at lempe forsamlingsforbuddet henover sommeren. Regeringen vil i forbindelse med overgangen til fase 3, hvor det er aftalt, at forsamlingsforbuddet hæves til 30-50, fremlægge en sundhedsmæssigt forsvarlig plan, der indeholder en udmelding om anbefalinger til bryllupsfester, konfirmationsfester mv. Planen vil indeholde en forventet gradvis lempelse af forsamlingsforbuddet – som fx kan være selektiv for visse arrangementer mv. – henholdsvis den 8. juli og den 8. august.

Som det fremgår af Aftale om anden fase af en kontrolleret genåbning, har partierne noteret sig, at regeringen aktuelt er i dialog med nabolandene og vil tage stilling til den midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud samt de skærpede rejsevejledninger. Partierne noterer sig i den forbindelse, at regeringen fremlægger en plan for kontrolleret og gradvis genåbning af sommerturismen, der er sundhedsmæssig forsvarlig, og som giver turistbranchen klarhed. Regeringen melder ud herom senest den 29. maj 2020.

Partierne noterer sig endvidere, at regeringen har besluttet en udvidelse af listen over anerkendelsesværdige formål for indrejse i Danmark gældende fra mandag d. 25. maj 2020.

Udvidelsen vil gælde for personer med fast ophold i de nordiske lande og Tyskland, der kan indrejse for en række formål, herunder sommerhusejere, kærester, forlovede, bedsteforældre mv. Endvidere åbnes for en sundhedsmæssigt forsvarlig genoptagelse af erhvervsrejser til og fra Danmark i henhold til retningslinjerne fra sektorpartnerskabet.

Ovenstående er et uddrag, læs hele aftaleteksten på stm.dk: Aftale om yderligere genåbning i fase 2

Kontakt

Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef