Gemt

Forbrugerklagenævnet træffer principiel afgørelse om producentgaranti

05. maj 2020

I en konkret sag har Forbrugerklagenævnet givet en erhvervsdrivende ret i, at de kunne ombytte en computer med mangel til en anden computer, der indeholdt brugte dele. Det fremgik nemlig af garantibestemmelserne.

Den danske købelov giver forbrugerne to års reklamationsret, hvor forbrugerne kan klage over mangler ved de produkter, som de har købt. Derudover er det ikke unormalt, at producenten giver en yderligere produktgaranti, som kan give forbrugerne yderligere rettigheder.

Producenterne er ikke forpligtede til at give produktgarantier
Da produktgarantien ikke er noget, som producenterne er forpligtede til at give, har producenterne større frihed til at fastsætte betingelserne for at bruge garantien, og hvordan de vil afhjælpe fejlene ved produktet. Det betyder for eksempel, at producenten kan erstatte det købte produkt med et lignende, men ikke fuldstændigt identisk produkt eller med et produkt, der indeholder brugte dele.

Ombyttede med ”refurbished” computer
I den konkrete sag havde forbrugeren købt en computer i en butik og samtidig fået en garanti fra producenten af computeren. Da forbrugeren oplevede problemer med batterilevetiden, henvendte han sig direkte til producenten af computeren, der ombyttede computeren til en ny computer på baggrund af den produktgaranti, som forbrugeren havde fået i forbindelse med købet.

Efter et års tid oplevede forbrugeren igen problemer med batteriets levetid, og han henvendte sig igen til producenten, der imidlertid oplyste forbrugeren om, at garantiperioden var udløbet. Forbrugeren klagede efterfølgende til Center for Klageløsning og i forbindelse med deres behandling af sagen fik forbrugeren oplyst, at der var tale om en ”refurbished” computer. Det betyder, at der ikke er tale om en fabriksny computer, men én, der er repareret, eller én, hvor der er anvendt brugte reservedele. Da producenten og forbrugeren ikke kunne blive enige om en løsning, valgte forbrugeren at klage til Forbrugerklagenævnet med krav om levering af en fabriksny computer.

Forbrugerklagenævnet afviste forbrugerens krav
Forbrugerklagenævnet lagde i sin afgørelse vægt på, at det er frivilligt, om en producent vil give en produktgaranti, og derfor vil det som udgangspunkt være bestemmelserne i garantien, der er afgørende for, hvilke rettigheder forbrugeren har. I den konkrete sag havde producenten skrevet i garantibestemmelserne, at det oprindelige produkt kunne erstattes med såvel et nyt som et genanvendt produkt. På den baggrund vurderede nævnet, at producenten havde ret til at ombytte den oprindelige computer med en refurbished computer.

Derudover bemærker nævnet også, at den sagkyndige, der havde undersøgt computeren i forbindelse med nævnets sagsbehandling, ikke kunne konstatere, at der var nogle problemer med batteriets levetid.

Dansk Erhverv er enig i afgørelsen, som vi også mener taler ind i diskussionen om klima og genbrug af ressourcerne.

Kontakt os