Gemt

Forslag til justeringer af hjælpepakker

15. maj 2020

Dansk Erhverv foreslår, at hjælpepakkerordningerne bør forlænges og som minimum, at de forlænges til den 31/8 for de virksomheder, der stadig er lukket ved påbud.  Dansk Erhverv foreslår derudover en række justeringer af de eksisterende hjælpepakker.

Et enigt Folketing blev den 18. april enige om yderst nødvendige og vigtige forbedringer af hjælpepakkerne. Samtidig blev pakkerne forlænget med en måned.  

I Dansk Erhverv er vi ikke i tvivl om, at hjælpepakkerne holder hånden under danske arbejdspladser og virksomheder, men vi er heller ikke i tvivl om, atforlængelser og justeringer af hjælpepakker er altafgørende for at skabe et sikkerhedsnet under arbejdspladserne.

I takt med genåbningen af Danmark står det også klart, at mens nogle brancher og virksomheder langsomt kan vende tilbage til en mere normal situation, så vil krisen for nogle sektorer blive forlænget.

Justeringer og forlængelser af hjælpepakker

  • Hjælpepakkerne er enormt vigtige for at sikre virksomhedernes overlevelse i takt med at Danmark genåbner. Der er behov for at hjælpepakkerne forlænges og der sker en række mindre justeringer.
  • Dansk Erhverv foreslår, at hjælpepakkerordningerne bør forlænges og som minimum, at de forlænges til den 31/8 for de virksomheder, der stadig er lukket ved påbud.
  • Samtidig bør man snarest involvere relevante parter og partier, der kan være med til at fastlægge en udtrapningsordning af hjælpepakkerne i takt med at Danmark genåbner. 

Ydermere foreslår Dansk Erhverv følgende forbedringer:

100% kompensation for lejeudgifter af enheder lukket ved påbud
For virksomheder, der har haft enheder lukket ved påbud bør der være 100% kompensation for huslejen. Dermed kan man isolere udgifterne alene til den pågældende enhed. Samtidig vil man eliminere risikoen for snyd og forvirring om fælles omkostninger til eksempelvis administration og andet i kædevirksomheder.

Omsætning, men ingen ordrer
Virksomheder indenfor flere brancher har lige nu en omsætning for ordrer, de har modtaget for 2-3 måneder siden. De kan derfor ikke få adgang til hjælpepakkerne. Omvendt ser de ind i ordrebog, der er helt tom. 

Derfor vil den store omsætningsnedgang først ramme dem om et par måneder. Der bør ses på en mulighed for at søge i forhold til ordretilgang/nedgang. Det vil alle virksomheder være i stand til at finde frem til. Selvfølgelig i et revisorgodkendt regnskab. Periodiseringsproblematikken er især en udfordring for alle, der handler B2B samt bilforhandlere, rådgiverbranchen og andre, der fremstiller med en længere tidshorisont.

Varelager – forlæng fordærvelseskravet
Ekstraordinære afskrivninger på varelagre, der skyldes corona-krisen, må dækkes på lige fod med faste udgifter. Ordningen bør dække virksomheder med en stor lagerbeholdning, der hurtigt mister værdi som fx tøjkollektioner og fødevarevirksomheder, der sælger til restauranter og hoteller.

Samtidig bør man forlænge fordærvelseskravet, så biografer, zoologiske haver, fitnesscentre, spillesteder og forpagtere/ejere af madboder på fodboldstadions og deslige, der også sælger og/eller serverer fødevarer og drikkevarer eks: mad, slik, energibarer, drikkevarer og andet får dækket tabet på varer, der overskrider salgsdatoen.

Højere loft for virksomheder, der fortsat ikke kan åbne
Selvom genåbningen af Danmark og dansk erhvervsliv er påbegyndt kan en række sektorer se frem i lukninger frem til og med den 31/8. For dem vil det nuværende loft på 110 millioner kroner ikke være tilstrækkeligt. Loftet bør derfor hæves.

Luftfart og sideerhverv
Selvom Danmark langsomt genåbner, så er særligt turismen stadig udfordret. De danske lufthavne har stort set ikke nogen aktivitet og der kan gå lang tid, før vi igen begynder at rejse. Derfor er der behov for kontant hjælp til at holde hånden under den kritiske infrastruktur og dens sideerhverv, som eksempelvis udlejning af biler, der er tæt forbundet med aktivitet i lufthavne.

Staten bør dække tabte indtægter for virksomheder, der er tvunget til at holde lukket. På samme måde burde man dække tabte indtægter/yderligere omkostninger (uden for eksisterende pakker) for kritiske virksomheder, der er tvunget til at holde åbent og dermed tilføjes ekstra tab.

Nedsæt hurtigtarbejdende task force med branche og myndigheder, der kan indgå i dialog med lufthavne i EU-landes hovedstæder og myndigheder: Hvad kan vi åbne forsvarligt, hvornår og hvordan. En konkret handlingsplan og økonomisk plan er påkrævet.

Skatter og afgifter

Det er allerede gjort muligt at udskyde en række skatter og afgifter og betalinger til det offentlige. Det bør alt andet lige udskydes yderligere i takt med at nedlukningen af Danmark fortsætter.

Ydermere foreslår Dansk Erhverv følgende forbedringer:

Udenlandske ansatte på forskellige ordninger
En lang række danskere bor i Danmark – men arbejder i udlandet. Der er begrænsninger på hvor meget disse danskere må opholde sig i Danmark før de bliver skattepligtige til Danmark. Med Covid19-krisen er danskerne ofte tvunget til at blive i Danmark, og de havner derfor i en skattemæssig klemme. Det bør sikres, at ophold i Danmark som følge af Covid19-krisen ikke tælles med i de perioder, der afgør, om man er skattepligtig til Danmark.  

Medarbejdere på forskerskatteordningen kan blive udfordret af, at de ikke kan være og arbejde i Danmark som er et krav under ordningen. Dette bør også løses ved, at man ikke regner perioden som Covid19-krisen varer med i vurderingen af om man opholder kravene. 

Dansk Erhverv foreslår, at man for alle skattemæssige forhold, hvor der er krav om ophold eller man tæller dage for ophold udelader perioden 9. marts til 9. juni i regnestykket med mulighed for forlængelse af dispensationsperioden frem til 31.08.2020. Hvis der er et krav om, at man maksimalt må opholde sig halvdelen af året i Danmark (180 dages reglen), så skal dette reduceres med 1/4, hvilke vil sige, at man kun må opholde sig 135 dage i Danmark – når man udelader 3 måneders perioden i beregningen, osv. 

Andre skatter og afgifter, der bør udskydes
Der er behov for at udvide antallet af de indbetalinger, der udskydes. Det drejer sig især om:

  • Importtold
  • Registreringsafgifter for bilforhandlerne
  • Vin- og spiritusafgiften

Kontakt os