Gemt

Hoteller, restauranter og rejsebureauer frygter at måtte dreje nøglen om

Nyhed

28. maj 2020

Helt nye tal fra Danmarks Statistik viser, at en lang række danske turismevirksomheder ser sort på fremtiden. Dansk Erhverv ser med stor bekymring på de nye tal, og estimerer at der kan stå op til 26.000 årsværk på spil.

En markant andel af turismevirksomhederne frygter, at de må afvikle virksomheden indenfor de næste tre måneder som følge af Corona-virussen.

Dansk Erhverv ser med stor bekymring på de nye tal og estimerer, at der kan stå op til 26.000 årsværk på spil, hvis de i alt 5.000 restauranter, hoteller og rejsebureaer, der vurderer nogen eller meget stor risiko for afvikling indenfor de næste tre måneder, ender med at knække nakken.

”Grænselukning og forsamlingsforbuddet kan mærkes i hele turismens værdikæde. Hoteller er særligt afhængige af udenlandske turister og højtforbrugende erhvervsturister til møder og kongresser.  Corona-hjælpepakkerne skal udfases, så de fortsat hjælper de brancher, der er hårdest ramt og som de facto er trangslukket, ” siger Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi.

For rejsebureauer vurderer 21 pct. af virksomhederne, at der er ”meget stor risiko” for afvikling indenfor de næste 3 måneder, mens yderligere 12 pct. vurderer, at de har ”nogen risiko”. For hoteller vurderer 6 pct. ”meget stor risiko”, mens 46 pct. vurderer ”nogen risiko”. For restauranter vurderer blot 1 pct. ”meget stor risiko”, mens yderligere 30 pct. vurderer ”nogen risiko”. Samlet set svarer det til, at ejerne i 5.000 turismevirksomheder vurderer, at der er ”nogen” eller ”meget stor” risiko for, at deres virksomhed må afvikles i løbet af de næste tre måneder.

Kritisk situation for rejsebranchen
De nye tal fra Danmarks Statistik peger ifølge Dansk Erhverv på det akutte behov for løsninger til de brancher, som de facto er trangslukket.

”Det er en højspændt situation for, både for outgoing-rejsearrangører, der sender danskere til udlandet, og incoming-bureauer, der henter højtforbrugende grupper og kongresgæster til Danmark. Incomingbureauerne melder om tomme ordrebøger på møder, kongresser, ture og rundrejser i Danmark året ud og langt ind i 2021. Det vil også betyde et stort tab for fly- og busselskaber, hoteller, konferencevirksomheder og restauranter, ” siger Lars Ramme Nielsen.

Med den nuværende viden, hvad er risikoen for, at jeres virksomhed må afvikles i løbet af de næste tre måneder som følge af Corona-virussen?

Så mange vurderer, at deres virksomhed må afvikles i løbet af de næste tre måneder som følge af af Corona-virussen?

Kontakt os

Oplevelse & Velfærd

Lars Ramme Nielsen

Markedschef
Medarbejderprofil