Gemt

Klimarådet roser anbefalinger fra Klimapartnerskabet for Handel

05. maj 2020

Klimarådet fælder i nyt notat en dom over de 13 klimapartnerskaber, der i marts afleverede deres bud på, hvordan Danmark kan reducere sin udledning af drivhusgasser med 70 procent frem mod 2030, uden at svække dansk økonomi. Klimapartnerskabet for Handel roses for internationalt udsyn, fokus på reelle ændringer i forbrugeradfærden samt ambitiøse reduktionsmål for madspild og genanvendelse af tekstiler.

Det uafhængige ekspertorgan, Klimarådet, har netop offentliggjort deres vurdering af de i alt 365 anbefalinger, som regeringens 13 klimapartnerskaber afleverede i marts. Rådet er særdeles positive overfor anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for Handel.

Klimarådet roser blandt andet Partnerskabet for Handel for sine konkrete visioner om en halvering af madspild inden 2030 og 50 procent genanvendelse af tekstiler i 2030. Grundet besvær med at opgøre effekter af tiltag på madspild efterlyser partnerskabet, at der udvikles et bedre datagrundlag i forhold til mærkning og beregning af CO2-aftrykket, både nationalt og internationalt af adfærdsændringer. Her er Klimarådet enige i behovet for et bedre datagrundlag med henblik på at vurdere ændringer i adfærd som et vigtigt element i omstillingen mod et klimaneutralt samfund og nævner dette som et eksempel på nye, lovende forslag, som Klimarådet ikke selv havde med i deres rapport.

Find Klimarådets rapport her: Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion.

Handelsbranchen har en begrænset, national udledning og roses i denne sammenhæng for dets internationale udsyn. Fokus i partnerskabet har således været at skabe en reel adfærdsændring blandt forbrugerne og en efterspørgsel på varer, hvor den afledte drivhusgasudledning fra både produktion, distribution, handel og genanvendelse reduceres løbende frem mod 2030. På trods af usikkerhed i forbindelse med klimaeffekterne af forskellige scenarier i partnerskabet vurderer Klimarådet, at der er betydelige reduktionspotentialer globalt, for eksempel gennem genanvendelse af tekstil, grønnere kost og en reduktion i madspild.

Endelig er Klimarådet positiv overfor Klimapartnerskabets tilgang til økonomiske incitamenter som redskab i den grønne omstilling, hvor rådet blandt andet kvitterer for anbefalingen om et klimatjek af de nuværende punktafgifter.

Klimapartnerskaberne blev nedsat af regeringen i efteråret og fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan dansk erhvervsliv kan bidrage til klimaindsatsen. I marts afleverede partnerskaberne deres rapporter med anbefalinger, der grundet situationen med COVID-19 ikke har fået meget offentlig opmærksomhed. Det er disse anbefalinger, Klimarådet nu har gennemgået.

Læs Klimarådets vurderingsrapport her: Klimarådet - Regeringens klimapartnerskaber (pdf).

Læs hele rapporten fra Klimapartnerskabet for Handel her: Klimapartnerskabet for Handel (pdf).

Kontakt os

Handel

Lotte Engbæk Larsen

Markedschef
Medarbejderprofil