Gemt

Krisen i rådgiverbranchen tager til

04. maj 2020

Ny analyse af den danske rådgiverbranche fra Dansk Erhverv viser, at allerede nu har knap 7 ud af 10 rådgivningsvirksomheder oplevet faldende omsætning som følge af covid19. Det er dybt alvorlige tal, der forventes at blive endnu værre og kalder derfor på politisk handling, mener Dansk Erhverv.

"Det er bekymrende, at vi relativt tidligt i krisen ser, at hele 67% af rådgivervirksomhederne melder om faldende omsætning. For selvom vi allerede nu ser, at kunderne trækker håndbremsen, så er der heller ikke udsigt til, at de inden for den nærmeste fremtid kommer i ordrebøgerne igen.", siger Daniel Møller Jensen, der er politisk konsulent i Dansk Erhverv og fortsætter:

"Dermed står vi overfor en meget alvorlig situation, hvor vi må forvente, at tallet vil være endnu højere, når vi kommer længere hen. Allerede inden for de næste 14 dage vil helt op mod en tredjedel i branchen have udskrevet fyresedler."

Ophæv konsulentbesparelserne
Dansk Erhverv peger på, at det er afgørende at få gang i investeringerne igen, og her spiller det offentlige en stor rolle:

"Der er ingen tvivl om, at rådgiverbranchen kom svækket ind i coronakrisen som følge af de politiske beslutninger om markante konsulentbesparelser. I praksis har branchen været vidne til et konsulentstop i det offentlige. Det er problematisk i en tid, hvor vi har brug for den stikmodsatte kur.", siger Daniel Møller Jensen og foreslår en ophævelse af konsulentbesparelserne:

"Vi har brug for, at den offentlige sektor gå foran og sætter gang i efterspørgslen. Selvom coronakrisen raser, står vi stadig over for en digital og grøn omstilling af vores samfund. Det kræver specialiseret viden og ressourcer, som ikke findes i det offentlige i forvejen. Derfor foreslår vi, at regeringen og de øvrige partier ophæver konsulentbesparelserne i 2020 og 2021, som man fx har gjort det med anlægsloftet."

Justering af hjælpepakker
Knap halvdelen af rådgivervirksomhederne mener ikke, at de vedtagne hjælpepakker er tilstrækkelige for at kunne klare sig gennem coronakrisen. Det skal tages alvorligt, siger Daniel Møller Jensen:

"Der er gennemført gode og afgørende hjælpepakker, som nu for alvor skal ud og virke. Så er det klart, at rådgiverbranchen har nogle særlige udfordringer, som vi har et særskilt fokus på. Branchen beskæftiger knap 160.000 ansatte og er en vigtig del af dansk økonomi. Derfor er der behov for at skrue yderligere på håndtagene, så vi også holder en hånd under rådgivervirksomhederne. Fx skal vi sikre, at lønkompensationsordningen er fleksibel og brugbar til en branche, hvor lønningerne er relativt høje, og hvor man er dybt afhængig af den enkelte rådgivers specialistkompetencer og kunderelationer”.

Læs hele analysen herunder.

Medlemsundersøgelse 3 - Økonomiske konsekvenser af corona-pandemien

pdf

Download