; ;
Gemt

Mulig lov om due diligence i 2021: Hvad er op og ned?

25. maj 2020

EU-kommissær Didier Reynders vil arbejde for regler for obligatorisk due diligence for menneskerettigheder og miljø. Mange spørgsmål er dog endnu ubesvarede.

Coronakrisen har understreget behovet for at arbejde for robuste og modstandsdygtige værdikæder og for at tage ansvar for udsatte arbejdere i udviklingslandene. Pointen blev understreget af EU-kommissæren for Retlige anliggender, Didier Reynders, den 29. april 2020 på et webinar afholdt i regi af EU-parlamentets arbejdsgruppe for ansvarlig virksomhedsadfærd. Kommissær Reynders bekendtgjorde på webinaret, at han vil arbejde for at fremsætte forslag til nye regler for lovpligtig due diligence (nødvendig omhu) på miljø- og menneskerettighedsområdet i 2021, baseret på FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.

Meget er endnu uvist
Udmelding betyder ikke, at der vil komme en lov i 2021. Men der vil blive igangsat en proces med sigte på at fremsætte et lovforslag. Kommissionen forbereder i øjeblikket en offentlig høring om corporate governance og nødvendig omhu, der skal føde ind i Kommissionens lovforslag. Det vides stadig ikke, om lovgivningen vil have form af en forordning eller et direktiv – det vil sige, om det skal implementeres i dansk lov, eller om det er direkte gældende som dansk lov. Forslaget er desuden blevet annonceret i EU-Kommissionens handlingsplan for Cirkulær Økonomi (s. 27) - Circular Economy
Action Plan. Dansk Erhverv følger processen.

Både fordele og ulemper
Der findes national særlovgivning relateret til området i bl.a. Frankrig, Storbritannien, Holland, Norge, Schweiz og Finland. En af fordelene ved lovgivning på EU-niveau kan i den forbindelse være, at danske virksomheder alene skal forholde sig til én samlet lovgivning og ikke til et kludetæppe af forskellige nationale særlove, som for eksempel kan besværliggøre eksport for særligt små og mellemstore virksomheder.

Blandt ulemperne er omkostningerne. Al rapportering koster, ikke mindst due diligence foranstaltninger. Dels koster det for den rapporterende virksomhed i form af tid og evt. oprettelse af systemer, dels koster det for de virksomheder, som der stilles data- og dokumentationskrav til. En rapport udarbejdet for Kommissionen estimerer, at det vil koste dansk erhvervsliv ca. 100 mio. euro i ekstra omkostninger om måneden, hvis de strengeste obligatoriske krav implementeres for alle virksomheder i hele værdikæden.

Danske virksomheder vurderes i den sammenhæng at have nogle af de højeste omkostninger grundet vores høje lønomkostninger.

Se Kommissær Reynders’ præsentation her: European Commission promises mandatory due diligence legislation in 2021.

 

Læs mere: Dansk Erhverv - CSR i EU – paradigmeskifte på vej?