Gemt

Ny aftale skal sikre hurtigere udbetaling af kompensation til virksomheder

20. maj 2020

Et bredt flertal i Folketinget har onsdag indgået en aftale om hurtigere udbetaling af kompensation for faste omkostninger.

Nu bliver der skruet op for tempoet på udbetaling af kompensation for faste omkostninger.

Det er resultatet af en ny aftale mellem regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier. Aftalen betyder, at virksomheder hurtigere kan få hjælp til udgifter såsom husleje.

”For mange virksomheder har coronakrisen sat dybe spor, og ikke af den gode slags. Jeg ved, mange har akut brug for hjælp, og derfor vil regeringen nu sammen med et bredt flertal af Folketingets partier sørge for, at vi får hjælpen til f.eks. tunge poster som husleje ud endnu hurtigere. Det håber jeg, vil give ekstra ro i maven der, hvor regningerne hober sig op,” siger erhvervsminister Simon Kollerup i en pressemeddelelse.

I Dansk Erhverv glæder adm. direktør Brian Mikkelsen sig også over aftalen:

”Det er en rigtig god nyhed for dansk erhvervsliv, at et bredt flertal af Folketingets partier nu har indgået en aftale om hurtigere udbetaling for faste omkostninger. Det hilser Dansk Erhverv særdeles velkomment. Der er ingen tvivl om, at likviditet har været og fortsat er en stor udfordring for mange virksomheder, og derfor er det helt rigtigt og vigtigt, at udbetalingerne nu kan nå hurtigere frem,” siger han.

Helt konkret er parterne blevet enige om tiltag såsom en fast track-løsning, hvor virksomhederne hurtigt kan få udbetalt kompensation for de omkostninger, de nemt og enkelt kan dokumentere, som f.eks. lejekontrakter, samt øget brug af straksbehandling.

Øger indsats mod svindel
Udover at skrue op for tempoet på udbetalingerne, er aftaleparterne også blevet enige om at styrke indsatsen mod svindel med hjælpepakkerne, blandt andet igennem en ekstern ekspertgruppe.

”Det er en hårfin balance at få udbetalt pengene så hurtigt som muligt, og samtidig sikre at pengene ikke ender i de forkerte hænder. Heldigvis oplever vi, at langt de fleste virksomheder viser ansvar og følger reglerne,” lyder det i den forbindelse fra Simon Kollerup.

Læs hele aftalen her: Erhvervsministeriet - Aftaletekst.

 

FAKTA: Aftaleparterne er blevet enige om følgende:

  • En fast track-løsning, hvor virksomhederne hurtigt kan få udbetalt kompensation for de omkostninger, de nemt og enkelt kan dokumentere, som f.eks. lejekontrakter.
  • Øget brug af straksbehandling. Dermed kan en række oplysninger i ansøgningen om kompensation for faste omkostninger lægges til grund for udbetaling uden yderligere indledende kontrol.
  • Der udarbejdes en digitaliseret revisorerklæring, så revisor skal anvende en fast skabelon i forbindelse med virksomheders ansøgning om kompensation for faste omkostninger.
  • Der etableres en whistleblower-ordning, som giver medarbejdere, virksomheder, organisationer mv. mulighed for at indberette oplysninger om muligt svig.
  • Der nedsættes en ekstern ekspertgruppe, der får til opgave at afdække, hvilke former for svig hjælpepakkerne åbner for, og hvilke yderligere typer kontrol, der kan være effektive i den henseende.
  • Der nedsættes et brugerpanel bestående af virksomheder, der er i målgruppen for kompensationsordningerne. Panelet skal rådgive om, hvorledes svindel og svig i kompensationsordningerne kan undgås.
  • Endelig får Erhvervsstyrelsen øget mulighed for at inddrage specialister i de mest komplicerede sager.

Tilsammen forventes tiltagene at reducere sagsbehandlingstiden og styrke kontrollen betragteligt. I øjeblikket er sagsbehandlingstiden på ordningen for faste omkostninger på under to uger.

Kilde: Erhvervsministeriet.

 

Kontakt os