Gemt

Nye retningslinjer for ansvarlig genåbning af store udvalgsvarebutikker i detailhandlen

Myndighederne har udsendt nye retningslinjer for blandt andet indretning af udvalgsvarebutikker på over 2.000 m² i detailhandlen.

Retningslinjerne sætter blandt andet skrappere kvadratmeterkrav til de store butikker, fordi der er større risici for smittespredning, når mange mennesker stimler sammen. Det betyder konkret, at en udvalgsvarebutik på 25.000 m² højst må have 1.250 personer i butikken. Derudover skal de store udvalgsvarebutikker sørge for, at det er muligt for kunder at passere hinanden med mere end to meters afstand, og de bør begrænse kødannelsen foran butikkerne. Bistro og legeområder skal holdes lukket.

Det er udelukkende en opdatering af kravene til udvalgsvarehandlen, som ikke har været tvangslukket. Og den gælder således hverken for dagligvarebutikker eller for stormagasiner.

De nye retningslinjer indebærer blandt andet:

  • Varehuse og andre store butikker mellem 2.000 og 4.999 m² bør maksimalt tillade adgang for 1 person per 8 m² indendørs gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.
  • Varehuse og andre store butikker mellem 5.000 og 9.999 m² bør maksimalt tillade adgang for 1 person per 10 m² indendørs gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.
  • Varehuse og andre store butikker over 10.000 m² bør maksimalt tillade adgang for 1 person per 20 m² indendørs gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.
  • Antallet af tilladte personer i den enkelte kategori, jævnfør punkt 1-3, vil altid starte med det antal personer, der maksimalt tillades i kategorien før.
  • Varehuse og andre store butikker bør sikre, at det er muligt på alle primære gangarealer at passere andre kunder med mere end to meters afstand.
  • Varehuse og andre store butikker bør begrænse kødannelsen foran butikkerne og sikre to meters afstand mellem kunderne foran butikken.
  • Varehuse og andre store butikker anbefales at undgå køtilbud, aktiviteter og lignende, som kan skabe kødannelser og tæthed omkring enkelte områder i butikker.
  • Bistro, lounge, legeområder og andre fællesarealer skal holdes lukket for ophold.
  • Ved indretning af arbejdspladser og butikker er det for varehuse og store butikker særligt vigtigt, at de indrettes således, at flaskehalse og sammenstimlen på enkelte områder undgås.

Kilde: Uddrag fra ”Retningslinjer om ansvarlig indretning af udvalgsvarebutikker i detailhandlen mv. i lyset af udbruddet af COVID-19.”

Se den fulde liste over opdaterede retningslinjer for ansvarlig indretning af udvalgsvarebutikker i detailhandlen her: Retningslinjer om ansvarlig indretning af udvalgsvarebutikker i detailhandlen.

Kontakt os

Handel

Henrik Hyltoft

Markedsdirektør
Medarbejderprofil