Gemt

Opdatering af "COVID-19 bekendtgørelsen"

28. maj 2020

I takt med den løbende genåbning af Danmark er "COVID-19 bekendtgørelsen" blevet opdateret. Seneste er kravet til hånddesinfektionsmidler blevet ændret.

Den 27. maj 2020 opdaterede Sundheds- og Ældreministeriet bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19.

Opdateringen er sket som følge af genåbningens fase 2, hvor blandt andet restauranter og cafeer har fået tilladelse til servering af mad og drikkevarer på salgsstedet. Dette fremgår af bekendtgørelsens § 6, nr. 1.

Særligt om § 9
Detailhandlen, herunder butikker der sælger og serverer fødevarer, og som derfor har rådighed over lokaler hvortil offentligheden har adgang, skal leve op til kravene i bekendtgørelsens § 9. Dette er som sådan ikke nyt, men kravet til hånddesinfektionsmidler i § 9, nr. 5 er blevet ændret. Sundheds- og Ældreministeriet har forsøgt at præcisere kravet, ved at tilføje parentesen (mindst 70 pct. alkohol). Dansk Erhverv mener ikke, at dette er en præcisering, da det ikke er angivet hvilken enhed, der menes.

Alkoholindhold kan normalt opgøres i enhederne v/v eller w/w. Ifølge Statens Serum Institut er kravet til alkoholbaserede hånddesinfektionsmidler, at den samlede alkoholprocent er minimum 70 pct. v/v svarende til ca. 63 pct. w/w. Vi har derfor rettet henvendelse til sundhedsmyndighederne og bedt dem om at præcisere teksten ved at angive enheden for alkoholindholdet.

Dansk Erhverv har også bedt myndighederne om at ændre ordet ”håndsprit” til ”hånddesinfektionsmiddel”. Håndsprit er et alkoholbaseret hånddesinfektionsmiddel, dvs. en undergruppe. Der findes også hånddesinfektionsmidler på markedet, som ikke er alkoholbaserede, men stadig har en effekt på bakterier og virus. Hånddesinfektionsmiddel er den korrekte betegnelse ifølge Statens Serum Institut og ifølge de europæiske regler på området, den såkaldte biocidforordning.  

Læs bekendtgørelsen på retsinformation: Retsinformation - bekendtgørelse.

Kontakt

Handel

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer