Gemt

Overtagelse af rengøring på en fiskefabrik var virksomhedsoverdragelse

04. maj 2020

Arbejdsretten har i en ny afgørelse endnu en gang slået fast, at overtagelse af personale i forbindelse med et vundet udbud kan være en virksomhedsoverdragelse, der medfører, at erhververen hæfter for krav efter virksomhedsoverdragelsen.

Sagen kort
Sagen drejede sig om, hvorvidt der var tale om en virksomhedsoverdragelse af rengøringen på en fiskefabrik.

Den nye virksomhed (erhververen) overtog rengøringsopgaven fra et andet rengøringsfirma (overdrageren) i forbindelse med et udbud. På tidspunktet for overtagelsen var der to ansatte i rengøringsfirmaet; en fuldtidsmedarbejder og en deltidsmedarbejder.

Erhververen overtog en rengøringsmaskine og benyttede de samme vaskemaskiner, som det tidligere rengøringsfirma havde anvendt til opgaven. Kun fuldtidsmedarbejderen blev dog overtaget af erhververen.

På det grundlag kom Arbejdsretten frem til, at der under de foreliggende omstændigheder og efter en samlet vurdering var tale om en virksomhedsoverdragelse.

Arbejdsretten afviste, at det havde nogen betydning, at medarbejderen fortsatte sin ansættelse hos erhververen efter egen ansøgning og efter aftale mellem medarbejderen og virksomheden.

Dansk Erhverv bemærker
Afgørelsen, der er i overensstemmelse med gældende retspraksis, viser endnu en gang, at virksomheder i forbindelse med et vundet udbud skal være opmærksomme på, at hvis medarbejdere fra den tidligere udbudstager fortsætter hos den nye udbudstager, kan overdragelsen være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

Dansk Erhverv anbefaler derfor medlemmerne at kontakte os for en vurdering af, om der er tale om en virksomhedsoverdragelse, når der sker overtagelse af opgaver og/eller medarbejdere i forbindelse med udbud, udlicitering og lignende.

Kontakt os