; ;
Gemt

Tjekliste til genåbning af butikker under COVID-19

06. maj 2020

Dansk Erhverv har samlet en række best practices i en tjekliste, som kan bruges til inspiration til genåbning af den danske detail- og udvalgsvarehandel.


Indretning af butikker og information

 • Indret butikken, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand. Mange butikker har et naturligt flow gennem butikken, mens visse områder med risiko for kødannelse og tæt kontakt bør nytænkes eller lukkes midlertidigt.
 • Opsætning af informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om COVID-19 smittefare og anbefalinger til kunder om god adfærd. Materialet findes på sst.dk - Infografikker og plakater.
 • Maksbegrænsninger på antal kunder i butikken, så afstand er muligt. Der kan skiltes med dette i samme synsfelt som ovenstående information. Kravet er oftest 4 m2 per kunde.
 • Sikre adgang til håndvask eller håndsprit for kunderne, så vidt det er muligt.
 • Afstandsmarkeringer på gulvet, hvor der er risiko for kødannelse, for eksempel ved kasser.
 • Sæt pile på for eksempel gulvet, for at sikre en hensigtsmæssig adfærd rundt i butikken.
 • Overvej at opsætte skillevægge af plexiglas eller pap ved kasser, pakkestationer og lignende, så der opnås afstand mellem ansatte og kunder eller kunderne imellem på steder, hvor der gøres ophold i længere tid.
 • Overvej regler og mængdebegrænsning ved og i elevatorer, rulletrapper, prøverum med videre.
 • Overvej at have kønummersystem, og sæt standeren op et sted, hvor der ikke er risiko for tæt kontakt fx udenfor.
 • Overvej et system for, hvordan der nemt kan skabes et overblik over antallet af kunder i butikken. For eksempel ved, at alle kunder skal have en kurv, og der kun sættes kurve frem til det maksimalt tilladte antal kunder.
 • Overvej at sæt synlige badges på medarbejdere, så de er nemme at identificere.
 • Hold øje med myndighedernes regler og restriktioner vedrørende cafedrift og øvrig salg af fødevarer.

Ansattes adfærd og hygiejne

 • Sikre at alle medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, både i butikken og i personalerum.
 • Der er vand og sæbe og så vidt muligt håndsprit tilgængeligt for alle ansatte.
 • Der sikres grundig og hyppig rengøring af fælles kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på toilet, kasseapparater, betalingsterminaler, håndtag, overflader med videre, som hyppigt berøres af mange.
 • Der sikres grundig rengøring af den enkelte arbejdsstation (for eksempel kassen), når en medarbejder forlader denne, og en anden skal tage over.
 • Bemandingen kan planlægges i mindre grupper, så de samme medarbejdere er på arbejde sammen med henblik på at begrænse eventuel smittespredning.
 • For medarbejdere, der tilhører en særlig risikogruppe, anbefales det, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.
 • Vær opmærksom på ankomst af leverandører, så de hurtigt kommer i kontakt med den rette medarbejder i butikken, og så der kan sikres tilstrækkelig afstand mellem leverandører og medarbejdere.
 • Instruér leverandører i forebyggelse af smittespredning, hvis de selv fylder produkter op i butikken.

Gode råd til kunderne

 • Opfordre kunder til at handle alene og vise hensyn.
 • Løbende in-store kommunikation i højtalere, skiltning med videre som minder kunderne om at holde afstand og øvrig god adfærd.
 • Opfordre til kunder om at undgå kontantbetaling.
 • Opfordre til kunder om at benytte hele butikkens åbningstid.
 • På virksomhedens hjemmeside, hvor åbningstider angives, kan der også informeres om peak hours, så kunderne har mulighed for at planlægge indkøbstidspunktet derefter.

Har du spørgsmål til håndtering af ansattes symptomer og sygdom, kan du ringe til Dansk Er-hvervs hotline eller finde svar på Dansk Erhvervs hjemmeside: Dansk Erhverv - corona.

Få et samlet overblik over myndighedernes anbefalinger på politiets hjemmeside: Coronavirus i Danmark. 

 

 

Kontakt

Fødevarer

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer