Gemt

Viruskrisen prellede af på industriproduktionen i marts - massivt fald i vente

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik torsdag viser, at industriproduktionen faldt med 0,4% i marts. Det er et beskedent fald, der viser at industriproduktionen ikke er blevet synderligt påvirket af virusudbruddet i marts.

Nyhed

07. maj 2020

En del af forklaringen er, at industrien ikke har været ramt af nedlukningen i marts. Men nok lige så vigtigt har de tyske industrivirksomheder, som er en stor aftager af danske industrivarer, også holdt gang i produktionshjulene i marts.

Det spiller dertil også en rolle, at produktionen af medicin og vindmøller udgør op imod en tredjedel af den samlede industriproduktion. Både medicin- og vindmølleindustrien har været mindre tynget af viruskrisen og det bratte skifte i konjunkturerne.

Endelig skal man huske på, at kontrakter og aftaler indgået før viruskrisen ramte har holdt industriproduktionen oppe.

April måned bliver meget slem
Ser vi videre ind i året, så må vi dog nok berede os på et massivt og historisk fald i industriproduktionen. I omegnen af 60% af den danske industriproduktion bliver afsat i udlandet. Den massive nedgang i væksten på vores eksportmarkeder vil derfor også ramme industriproduktionen hårdt over de kommende måneder. Som tingende ser ud nu er der udsigt til at væksten på vores eksportmarkeder ender på omkring -6% i år. Det er tilbageslag, der vil kunne medføre et fald i den danske eksport på 10-15%, svarende til 175 mia. kr.

Det hører dog også med til historien, at en række andre lande er begyndt at genåbne samfundet. Det gælder bl.a. Tyskland, mens Frankrig, Italien og Spanien også så småt er begyndt at åbne mere op for samfundet. Det vil forhåbentlig bidrage til at stabilisere den europæiske økonomi og sikre en mere stabil udvikling i industriproduktionen hen i mod slutningen af året.

Kontakt os

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil