Gemt

Ændrede frister for betaling af b-skat og acontoselskabsskat

Nyhed

18. marts 2020

Skattestyrelsen har den 17. marts sendt brev til 140.000 personligt ejede virksomheder, der 20. marts 2020 skal indbetale den næste B-skatterate. Her står der, at virksomhedsejere kan nedjustere årets overskud på forskudsopgørelsen i TastSelv, hvis de vurderer, at årets overskud bortfalder eller falder væsentligt. For nogle virksomheder kan det betyde, at B-skatteraten for marts, som skal betales den 20. marts, vil bortfalde. Fristen for at nedsætte acontoskatten er 20. marts.

Kan jeg selv ændre mine rater for B-skat?

Hvis du betaler B-skat, og dit overskud af virksomhed pludselig er blevet mindre, kan du allerede nu rette eller annullere dine B-skatterater/dit indbetalingskort i din forskudsopgørelse på skat.dk. Så får du automatisk nye indbetalingskort eller betalingslinje i TastSelv til de resterende måneder af året.

Hvad gør jeg ift. trækket via Betalingsservice, hvis min B-skatterate i marts 2020 nedsættes?

Hvis du senest onsdag den 18. marts 2020, kl. 16.00 ændrer i din forskudsopgørelse på skat.dk, og din B-skatterate for marts bliver mindre eller falder væk, skal du ikke gøre noget i forhold til Betalingsservice. Skattestyrelsen sikrer, at der ikke bliver trukket noget beløb på din bankkonto. Hvis du skal betale et mindre beløb, sender vi dig i stedet et indbetalingskort, som du selv skal betale. Indbetalinger af evt. B-skatter for resten af året vil derimod automatisk blive trukket efter din eksisterende aftale med Betalingsservice.

Hvis du først ændrer i forskudsopgørelsen senere end kl. 16.00 onsdag den 18. marts 2020, vil ændringen ikke slå igennem. Den oprindelige B-skatterate for marts 2020 vil derfor som udgangspunkt blive trukket på din konto. Du kan evt. kontakte din bank med henblik på at få tilbageført betalingen, som automatisk bliver trukket på fredag den 20. marts 2020. Hvis betalingen er blevet trukket, og banken ikke har tilbageført pengene til dig, vil Skattestyrelsen i april 2020 automatisk sikre, at det beløb, du har betalt for meget bliver overført til dig igen - medmindre du har restancer, som vi først modregner i.

Læs mere her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900 

Frist 20. marts for at ændre acontoselskabsskat

Virksomheder, der betaler acontoselskabsskat, kan selv nedsætte betalingen af den første ordinære acontoskat for 2020.

Skattestyrelsen oplyser, at man kan gå ind via TastSelv Erhverv>selskaber>acontoskat, og ændre på skatten, hvis man som virkomhed forventer, at indkomsten som følge af Corona (eller af anden årsag) vil afvige væsentligt fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære acontoskat.

Fristen for at nedsætte acontoskatten er 20. marts.