Gemt

Dansk Erhverv arbejder for, at kommuner straksbetaler regninger

17. marts 2020

Nedlukningen af store dele af det danske samfund giver store udfordringer for leverandører til den offentlige sektor. Dansk Erhverv ønsker en samlet plan for straksbetaling i alle led af det offentlige.

Coronaepidemien og nedlukningen af store dele af det danske samfund skaber et voldsomt pres på alle dele af erhvervslivet. Offentligt indkøb af private varer og ydelser er af et væsentligt omfang. Derfor har COVID19-relaterede ændringer i den offentlige sektors indkøbsadfærd stor betydning.

Mange virksomheder har ubetalte fakturaer liggende hos kommuner, regioner og staten, og det kan give store økonomiske udfordringer for disse virksomheder. En anden væsentlig udfordring er samtidigt, når skoler, jobcentre og andre offentlige institutioner lukker ned, for så bliver rengøring, kantinedrift m.v. aflyst. Dansk Erhverv foreslår derfor;

  • At det offentlige straksbetaler fakturaer for at skabe likviditet i virksomhederne.
  • Det offentlige opretholder kontrakterne trods aflysninger og som minimum betaler virksomhedernes omkostninger til løn.


Husk, at du kan holde øje med oversigten over gemmeførte hjælpetiltag ved at følge dette link: Oversigt: Gennemførte hjælpetiltag.

Kontakt

Oplevelse & Velfærd

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil