; ;
Gemt

En ekstraordinær situation, der kræver en ekstraordinær indsats af erhvervslivet

Nyhed

11. marts 2020

Lukningen af store dele af Danmark vil få enorme konsekvenser. Alle kommer til at yde en ekstraordinær indsats i den kommende tid, lyder det i en appel fra Dansk Erhvervs adm. direktør Brian Mikkelsen.

Regeringens beslutning om midlertidigt at lukke store dele af Danmark vil få store konsekvenser for hele Danmark – herunder ikke mindst for erhvervslivet.

For at mindste spredningen af coronavirus opfordrer regeringen bl.a. til at:

  • Alle private virksomheder skal sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie under iagttagelse af opretholdelse af kontraktmæssige forpligtelser, f.eks. eksport og leverancer.
  • At virksomhederne alene afholder fysiske møder mv., hvis det er absolut nødvendigt.
  • At der opretholdes den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansiel infrastruktur mv.
  • Der udstedes forbud mod, at arrangører, forlystelser, restaurationsvirksomheder mv. samler flere end 100 personer indendørs. Forbuddet udstedes, så snart hastelovgivningen er trådt i kraft i starten af uge 12.
  • Derudover bliver elever og studerende på alle uddannelsessteder sendt hjem fra fredag, og skoler og daginstitutioner lukkes fra mandag.

"Det er en ekstraordinær situation. Vi skal som virksomheder selvfølgelig være med til at sikre, at smitten af corona breder sig mindst muligt,” siger Dansk Erhvervs adm. direktør Brian Mikkelsen, der samtidig retter en appel til alle danskere, der skal på arbejde.

”Dansk Erhverv har en klar appel: Alle, der kan gå på arbejde, skal yde en helt ekstraordinær indsats den kommende tid. Vi kommer alle til at gå markant længere på literen. Sammen kan og vil vi i Danmark klare denne udfordring. Vi skal altså fortsat holde gang i hjulene. På en og samme tid skal vi tage vare på alle, der bliver syge, undgå at for mange bliver smittede og sikre, at vores virksomheder, arbejdspladser og økonomi kommer så godt igennem krisen, som muligt,” siger Brian Mikkelsen.

Danmark skal stå sammen
”Mange vil blive syge. Andre skal passe børn. Alle, der er i stand til at arbejde, kommer derfor til at udvise stor fleksibilitet og yde en ekstraordinær indsats. Vi skal arbejde længere end normalt og arbejde hjemmefra, hvis vi kan, når vi passer børn. Alt det skal vi gøre for at komme igennem den voldsomme bølgegang, vi er i lige nu. Søen bliver atter rolig, men den kommende tid bliver helt anderledes for os alle. Situationen kræver, at Danmark står sammen og yder helt ekstraordinært,” siger Brian Mikkelsen.

Nye stramninger om arrangementer
På pressemødet onsdag aften præsenterede statsminister Mette Frederiksen en række yderligere stramninger i forhold til, hvor mange mennesker, der må være samlet samme sted. Regeringen er på vej med en hastelov, der skal gøre det muligt at forbyde større forsamlinger på grund af frygten for spredning af coronavirus. Det sker for at dæmme op for smittefaren.

”Det vil få stor økonomisk betydning for hele erhvervslivet og i første omgang særligt de brancher, der lever af at samle folk. Her tænker jeg bl.a. på hotel- og restaurationsbranchen, bus- og rejseselskaber, konferencecentre, butikker, idræts- og kulturliv. Det er brancher, der i forvejen er i akut nød, og derfor skal vi fortsætte og intensivere arbejdet med at sikre økonomisk hjælp til virksomhederne. Det er helt og aldeles essentielt,” siger Brian Mikkelsen.

Mange uafklarede spørgsmål
Dansk Erhverv har fast plads i regeringens corona-enhed, hvor vi løbende mødes med ministre og embedsmænd for at finde løsninger på den helt usædvanlige situation. De første hjælpepakker til erhvervslivet blev præsenteret tirsdag, og der arbejdes nu intenst på flere redskaber, der kan få erhvervslivet bedst muligt igennem krisen. Ikke mindst spørgsmålet om at sikre en vis kompensation til virksomhederne står højt på Dansk Erhvervs politiske dagsorden.

”Der er fortsat mange uafklarede spørgsmål i forbindelse med den seneste udmelding fra regeringen. Dansk Erhverv vil i tæt dialog med myndighederne forsøge at afklare disse spørgsmål og informere virksomhederne så hurtigt, som muligt. Samtidig arbejder vi videre med politikerne om yderligere politiske initiativer, der kan hjælpe virksomhederne bedst muligt gennem krisen,” siger Brian Mikkelsen.

 

.

Nærmere information på www.danskerhverv.dk/corona 

Læs regeringens nye tiltag

Uddrag af myndighedernes tiltag mod coronavirus. Publiceret onsdag den 11. marts kl. 22.00

 

Det private arbejdsmarked

Alle private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie under iagttagelse af opretholdelse af kontraktmæssige forpligtelser, fx eksport, og leverancer. Endvidere opfordres til, at der alene afholdes fysiske møder mv., hvis det er absolut nødvendigt, og at der tages øvrige relevante tiltag for at sikre hensigtsmæssig adfærd på arbejdspladsen. Det forudsættes, at der sikres opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur m.v.

 

Elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner sendes hjem

Elever og studerende på alle offentlige ungdomsuddannelser- og videregående uddannelser mfl. sendes hurtigst muligt og senest fra fredag den 13. marts 2020 hjem i foreløbigt to uger. Private institutioner opfordres til at gøre det samme. For kostelever skal det aftales lokalt, hvilke elever der kan blive på skolen, indtil skolen genåbner.

 

Lukning af skoler og dagtilbud

Alle offentlige skoler og dagtilbud lukkes fra mandag den 16. marts 2020 og i foreløbigt to uger. Kommunerne etablerer nødpasning. Bedsteforældre bør ikke passe børn, hvis de pågældende på grund af alder eller helbred er særligt sårbare over for COVID-19. Private institutioner opfordres til at gøre det samme. For efterskoler skal det aftales lokalt, hvilke elever der kan blive på skolen, indtil skolen genåbner.

 

Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem

Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hurtigst muligt og senest fra fredag den 13. marts 2020 hjem i foreløbigt to uger. De pågældende skal så vidt muligt arbejde hjemmefra. Hvis det ikke er muligt, sendes vedkommende hjem med løn. Offentligt ansatte, der er sendt hjem og ikke arbejder hjemmefra, står fortsat til rådighed for arbejdsgiveren og vil i øvrigt kunne blive pålagt at bistå med varetagelsen af nødvendige samfundsfunktioner. Med kritiske funktioner sigtes der fx til personale i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren, politiet, kriminalforsorgen, beredskabet, kødkontrollen og området for socialt udsatte. Det forhold, at hjemsendelse vil indebære opbygning af sagsbunker og forlængede sagsbehandlingstider, indebærer ikke, at funktionerne anses som kritiske.

 

Forbud mod at samle flere end 100 personer indendørs

Der udstedes forbud mod, at arrangører, forlystelser, restaurationsvirksomheder mv. samler flere end 100 personer indendørs. Forbuddet udstedes, så snart hastelovgivningen er trådt i kraft i starten af uge 12 2020. Indtil forbuddet er udstedt opfordres til, at det følges, og at der generelt sikres mulighed for at holde passende afstand mellem gæster, besøgende m.v. Det anbefales ligeledes, at der heller ikke under private former samles flere end 100 personer indendørs.

 

Hastelovgivning som giver mulighed for at gennemtvinge særligt nødvendige foranstaltninger

Regeringen fremsætter torsdag den 12. marts 2020 hastelovforslag, som vil give myndighederne mulighed for om nødvendigt at gennemtvinge eksempelvis lukning af private institutioner, skoler og dagtilbud, forbyde arrangementer og andre forsamlinger, hvor mange personer opholder sig tæt sammen.

 

Restriktioner i forhold til plejehjems- og hospitalsbesøg

Sygehuse og plejehjem mv. opfordres til med umiddelbar virkning at indføre skærpede restriktioner i forhold til besøg.

 

Begrænset anvendelse af kollektiv trafik

Brugen af den kollektive trafik skal begrænses og spredes over mest mulig tid og kapacitet. 

Der er allerede taget tiltag for at sikre dette, herunder kørsel med større kapacitet. Der indføres nu pladsbilletkrav hos DSB på alle afgange på intercity og lyntog og på regionaltog så hurtigt som teknisk muligt.

 

Eventuelle tiltag gennemføres under behørigt hensyn til opretholdelsen af de nødvendige forsyningskæder, herunder fødevareforsyning og til dagligvaremarkedet, og så de så vidt muligt ikke hindrer virksomhedernes muligheder for at modtage leverancer fra eller eksportere varer til udlandet.

 

Se den fulde liste her: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/nye-tiltag-mod-covid-19