Gemt

Dansk mikroplastforbud træder i kraft 1. juli 2020

06. marts 2020

Bekendtgørelsen om forbud mod import og salg af kosmetiske produkter, der indeholder mikroplast, træder i kraft den 1. juli 2020.

Danmark indfører forbud mod tilsat mikroplast i visse kosmetiske produkter, kaldet ”rinse off-produkter”. Den omfattede mikroplast bruges typisk i disse produkter for at give en skrubbeeffekt. Er mikroplasten nedbrydelig, er den ikke omfattet af forbuddet og kan tilsættes.

Virksomheder, som markedsfører og sælger omfattede produkter, skal være opmærksomme på, at med forbuddet indføres der et fuldt import- og salgsstop pr. 1. juli 2020.

Et fuldt import- og salgsstop betyder, at omfattede kosmetikprodukter skal fjernes fra butikshylderne og fra danske webbutikker og ikke længere må sælges efter den 1. juli. Vær opmærksom på, at udenlandske webshops ikke er omfattet forbuddet, og at forbrugere her fortsat må købe omfattede produkter.

Det er yderst vanskeligt selv at afgøre, om de produkter, man har på hylderne, er omfattet eller ej, da dette ikke fremgår klart af deklarationen. Har produkter en skrubbeeffekt kan denne være sikret af andre materialer end faste plastikperler.

Bekendtgørelsen giver følgende definitioner på, om mikroplasten er omfattet:

Mikroplast er i bekendtgørelsen defineret som:

Plastik i fast form, som er mindre end eller lig med 5 mm i alle dimensioner, og som er uopløseligt i vand.

Plastik defineres i bekendtgørelsen som:

Et syntetisk polymert stof, der kan støbes, ekstruderes eller fysisk manipuleres til forskellige faste former, og som bevarer sin endelige fremstillede form under brug i sine tilsigtede anvendelser.

Bionedbrydelig mikroplast:

Er undtaget, hvis det opfylder et eller flere kriterier for bionedbrydelighed. Dette er beskrevet i bilaget til bekendtgørelsen.

Som hjælp til at afgøre, om dine produkter indeholder mikroplast, der er omfattet forbuddet, har Dansk Erhverv fået en beskrivelse fra Kosmetik og Hygiejnebranchen.

Hvordan afgør vi, om der er mikroplast i produkterne?

  • Mikroplast skal forstås alle fast plastpartikler i rinse-off produkter. Eksempelvis dem med skrubbende/exfolierende effekt, men også de partikler der måtte have en anden effekt, for eksempel i skrubbecremer og tandpasta.
  • Hvis polymerer forekommer i et kosmetikprodukt i flydende eller semi-flydende form, vil polymeren ikke være omfattet af forbuddet, da disse polymerer ikke kan støbes, ekstruderes eller fysisk manipuleres til forskellige faste former, og heller ikke bevarer sin endelige fremstillede form under brug i sine tilsigtede anvendelser.
  • Det gælder for eksempel ’opasifiers’, som er en polymer, men som ikke falder ind under bekendtgørelsens definition af plastik.
  • Kosmetiske produkter kan indeholde polymerer, som på produktets INCI-liste vil fremgå som for eksempel ’polyethylen’ eller ’polypropylen’. Men man kan ikke alene ud fra INCI-navnet bestemme, om polymeren omfattes af forbuddet, da en polymer med samme navn kan være fast, flydende eller semi-flydende. Derfor er det heller ikke muligt at udarbejde en fuldstændig liste over, hvilke polymerer der er omfattet af det danske forbud.
  • For at bestemme om et rinse-off produkt er omfattet af forbuddet, må man således spørge, om produktet indeholder plastik i fast form, dvs. en ’mikroplastperle’, der har en fast form både før, under og efter brug.

Dansk Erhverv opfordrer medlemmer, der kan have kosmetikprodukter omfattet af salgsforbuddet i sortimentet, til straks at kontakte sine leverandører for at få afklaret, hvorvidt produkterne er omfattet af forbud og salgsstop pr. 1. juli 2020. Det er vigtigt, at I forsikrer jer om, at de ”rinse off-produkter”, I modtager efter den 1. juli 2020, ikke indeholder omfattet mikroplast.

Læs mere om mikroplast i kosmetik: Unødvendigt dansk forbud mod kosmetik med mikroplast.

Høringssvar for dansk bekendtgørelse for mikroplast

pdf

Download

Kontakt os

Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil