Gemt

Brian Mikkelsen: Der er brug for mere hjælp til virksomhederne

12. marts 2020

Torsdag eftermiddag kom regeringen med nye hjælpetiltag til dele af dansk erhvervsliv. Tiltagene er rigtige, men der er brug for meget mere allerede nu, siger Dansk Erhvervs adm. direktør Brian Mikkelsen.

På et pressemøde i Finansministeriet er regeringen kommet med nye tiltag i form af målrettede lånegarantier til SMV’ere og virksomheder inden for luftfart, turisme og event. Derudover en suspendering af arbejdsgiverperioden for corona- og karantæneramte medarbejdere, flere penge til varslingspuljen og en smidigere arbejdsdelingsordning.

Brian Mikkelsen mener, at der er tale om gode tiltag, som Dansk Erhverv har været med til at pege på. Men han understreger, at der skal meget mere til.

”Krisen er først lige begyndt, og den er allerede massiv. Derfor er det vores klare anbefaling, at regeringen går med til, at staten giver lønkompensation til særligt udsatte brancher og dermed også ansatte, som virksomhederne må sende hjem som følge af svigtende ordrer og truende konkurser,” siger Brian Mikkelsen.

Desuden skal der findes en løsning til at sikre mere fleksibilitet.

”Regeringen bør snarest sætte sig sammen med arbejdsmarkedets parter og finde en løsning, der rækker videre end dagens udspil. Det handler om at sikre den fleksibilitet fra alle sider, der vil gøre, at flest mulige danskere har et arbejde, når vi engang er ude på den anden side. Jeg er fuldt ud klar over, at hjælpen vil koste statskassen penge, men det vil det i dén grad også, hvis vi lader være,” siger Brian Mikkelsen.

De nye initiativer er:

  • Refusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af COVID19 eller i karantæne. Der lægges således op til, at sygedagpengesystemets såkaldte arbejdsgiverperiode suspenderes.
  • Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel. Ordningen betyder, at virksomheder – efter aftale med den lokale fagforening, tillidsrepræsentanten eller evt. samtlige medarbejdere – kan sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, og medarbejderne så kan få supplerende dagpenge. Beskæftigelsesministeren har valgt at gøre ordningen mere fleksibel, så virksomhederne hurtigt kan tilpasse sig situationen, og man kan undgå afskedigelser af medarbejdere. (Redigeret d. 13. marts.)

  • To nye garantiordninger. Den ene er målrettet store virksomheder og kommer til at fungere på markedsvilkår. Den anden er målrettet små og mellemstore virksomheder og indebærer en lavere garantiprovision for virksomhederne, hvorfor der afsættes en statslig tabsramme på 1 mia. kr.
  • Frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer. Erhvervsministeren har besluttet at frigive den kontracykliske kapitalbuffer, så den er nul med øjeblikkelig virkning. Derved får bankerne og institutterne med deres nuværende kapitalbeholdning alt andet lige mere spillerum til at modstå tab uden at skulle indskrænke deres udlån.

 

Yderligere information
Læs mere om regeringens nye tiltag på Finansministeriets hjemmeside: Nye initiativer til at holde hånden under danske arbejdspladser

Kontakt os