Gemt

Fornuftigt første skridt

10. marts 2020

Dansk Erhvervs adm. direktør Brian Mikkelsen roser regeringen for hurtig hjælp til erhvervslivet og kalder regeringens udspil for et fornuftigt første skridt.

Coronavirussen har ramt store dele af dansk erhvervsliv benhårdt. Derfor er det mere end velkomment, at regeringen nu kommer med en række hjælpeforanstaltninger til trængte virksomheder.

”Der er virksomheder, der føler konsekvenserne af coronavirussen, som var de ramt af en regulær mukkert lige i panden. Vi har i de seneste mange dage været i løbende dialog med regeringen om forskellige muligheder for at hjælpe de særligt trængte brancher og virksomheder. Det, vi nu ser, er et fornuftigt første skridt, og jeg vil gerne rose regeringen for at handle hurtigt,” siger Brian Mikkelsen.

Fakta: Her er regeringens tre initiativer

  1. Kompensation til arrangører, der i marts måned har aflyst eller udskudt arrangementer med mere end 1.000 deltagere og arrangementer på under 1.000 deltagere, som er målrettet særlige COVID-19-risikogrupper, f.eks. ældre eller helbredsmæssigt sårbare. 
  2. Ny hastelovgivning understøtter virksomhedernes likviditet ved midlertidigt at udskyde betalingsfristerne for moms, AM-bidrag og A-skat. 
  3. Regeringen og erhvervslivets corona-enhed, der sammen med erhvervslivet skal drøfte målrettede og konkrete forslag til midlertidige tiltag, der kan afhjælpe aktuelle udfordringer for i første omgang transporterhvervene samt turisme og oplevelsesøkonomi.

    Yderligere information:Faktaark om regeringens corona-initiativer.pdf

 

Brian Mikkelsen tager bl.a. positivt imod kompensationspakken til arrangører, som har mistet indtægter som følge af aflysninger og muligheden for at udskyde skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag.

Nøgleordet er fart
Brian Mikkelsen peger på, at det er klogt, at regeringen nu nedsætter en taskforce, som løbende vil følge udviklingen og handle derefter. Dansk Erhverv er en fast del af den taskforce.

”Det her går stærkt. Det må vi bare sige. Fra den ene dag til den anden kan situationen ændre sig totalt, og derfor er vi også i Dansk Erhverv helt klar på løbende at være en del af corona-taskforcen, så vi sammen kan hjælpe dansk erhvervsliv på den bedst mulige måde. Nøgleordet her er fart. Det kommer til at kræve meget af os alle sammen, det er der ingen tvivl om,” siger Brian Mikkelsen.

Brug for yderligere tiltag
Brian Mikkelsen ser frem til yderligere tiltag på beskæftigelsesområdet, der kan være med til at nedbringe lønudgifter hurtigt, så flest mulige afskedigelser kan undgås. 

”Det vil være et vigtigt skridt, da det giver virksomhederne mulighed for at tilpasse arbejdsstyrken i en periode med markant lavere aktivitetsniveau. Det vil især gavne de brancher, der lige er nu hårdt ramt. Det drejer sig bl.a. om turisme-, oplevelse- og transportbrancherne,” siger Brian Mikkelsen.

Kontakt

Direktionen

Brian Mikkelsen

Adm. direktør
Medarbejderprofil