Gemt

Generalforsamling og årsrapport – fristen for indberetninger forlænges

19. marts 2020

Der er pr. 18. marts 2020 kl. 10.00 ikrafttrådt nye midlertidige regler vedrørende fravigelse af privates pligter over for det offentlige på Erhvervsministeriets område foranlediget af reglerne om forbud mod større forsamlinger i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Afholdelsen af generalforsamlinger er blevet vanskeliggjort af reglerne om, at mere end 10 personer ikke må forsamles. Det har regeringen nu taget konsekvensen af og vedtaget en bekendtgørelse, der hjemler udsættelse af årsrapport.

Det betyder bl.a. at virksomheder, som er omfattet af årsregnskabsloven og som ikke kan afholde generalforsamling som følge af forsamlingsforbuddet, først behøver indsende årsrapporter senest 8 uger efter ophør af et forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v., der er iværksat som foranstaltning i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Da brancheforeninger også er omfattet af årsregnskabsloven, gælder fristforlængelsen også for dem.

En fuldstændig elektronisk generalforsamling kan alene afholdes, hvis der er hjemmel hertil i vedtægterne. Selvom der er tale om en temmelig ekstraordinær situation, kan vedtægterne ikke fraviges af den årsag.

Læs mere på Retsinformation.dk: Bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger og Bekendtgørelsen om udsættelse af årsrapport

 

Kontakt os