Gemt

Dansk Erhverv: Godt med fokus på byggeri, indkøb og afgifter

26. marts 2020

Der er positive tiltag i den pakke, som regeringen netop præsenteret. Flere kommunale anlægsprojekter, fremrykning af betalinger og muligheden for at udskyde dækningsafgiften vil holde hånden under byggeri og andre erhverv. Men vi skal også huske Landsbyggefonden, hvor der kan igangsættes byggerier allerede nu, mener Dansk Erhverv.

Regeringen og kommunerne åbner nu for, at der kan igangsættes flere anlægsopgaver for at holde hånden under byggeriet og sideerhverv under coronakrisen. Derudover åbnes der for fremrykning af betalinger og udskydelse af dækningsafgiften. Dansk Erhverv bakker op om udmeldingerne, og foreslår også straksigangsættelse af andre opgaver.

”Det er en god ide at fremrykke opgaver, fremrykke betalinger og udskyde dækningsafgiften. Alle de tiltag er med til at sikre, at opgaverne bliver udført hurtigere samtidig med, at det offentlige giver en økonomisk håndsrækning til trængte erhverv. Men der er også plads til mere. Vi har blandt andet foreslået, at der hurtigt igangsættes projekter for mere end 18 milliarder gennem Landsbyggefonden,” siger adm. dir i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen.

Hvad med servicebranchen?
Mens der arbejdes på at sikre job og opgaver på anlægsområdet, er det også vigtigt at fremrykke opgaver på serviceområdet påpeger Brian Mikkelsen.

”Vi har en masse virksomheder, som har fået annulleret kontrakter fra det offentlige. Jeg mener også, at man skal fremrykke opgaver på denne front. Det kan være opgaver, som skal laves eller forløb fx i forhold til jobcentre, som skal gennemføres, når vi er på den anden side af krisen. Mange har fokus på anlæg, men der bør være lige så stort fokus på serviceområdet. Det er utroligt vigtigt, at vi også har en velfungerende servicebranche, når denne krise er overstået” siger Brian Mikkelsen.

En medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv viste for nylig, at to ud af fem leverandører til det offentlige har fået annulleret ordre.

Aftalerne mellem regeringen, KL og Danske Regioner indeholder bl.a. følgende:

Anlægsloftet ophæves for kommuner og regioner i 2020 
Beskæftigelsen kan understøttes her og nu ved at fremrykke investeringsprojekter til gennemførelse i 2020, som skulle være udført i kommuner og regioner de kommende år.

Regeringen vil derfor ekstraordinært i 2020 sætte kommunerne og regionerne fri af det aftalte anlægsloft mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Det betyder, at kommunerne og regionerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020.

Offentligt indkøb skal understøtte virksomhederne
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om tiltag, der bl.a. skal medvirke til at afhjælpe likviditetsproblemer hos leverandører til det offentlige bl.a. med henblik på at understøtte dansk økonomi og opretholde forsyningssikkerheden. 

Fremrykning af betalinger
Kommuner og regioner fremrykker betalinger i forhold til de normale betalingsfrister. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fremrykker betalinger for et beløb på op mod 5 mia. kr. En række kommuner er allerede gået i gang. Danske Regioner har igangsat en fremrykning af betalinger for op mod 1½ mia. kr. 

Forudbetaling og fleksibilitet
Derudover er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at give mulighed for, at der til og med 31. oktober 2020 kan dispenseres fra en række bevillingsregler, der har betydning for indkøb i det offentlige. 

Udskydelse af betaling af dækningsafgift
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne har mulighed for at udsætte virksomheders betaling af 2. rate dækningsafgift i 2020 til 2021. Kommunernes forudsatte indtægter for 2. rate af dækningsafgift udgør 1,1 mia. kr.

Læs hele aftalen på Finansministeriets hjemmeside: Regeringen indgår aftaler med KL og Danske Regioner om tiltag som skal understøtte dansk økonomi

Læs aftalen med KL om COVID-19 initiativer
Læs aftalen med Danske Regioner om COVID-19 initiativer
Læs faktaark om COVID-19 initiativer

Kontakt os