Gemt

Husk konkurrenceretten – også i en corona-tid

26. marts 2020

Konkurrenceretten, herunder forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, gælder fortsat, selv om corona-krisen medfører, at mange virksomheder har et velmenende ønske om at stå sammen. Konkurrencerådet har den 23. marts 2020 udgivet en meddelelse om, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil håndhæve konkurrencereglerne i denne tid.

Corona-virussen medfører mange gode og velmenende initiativer til at koordinere indsatsen og arbejde sammen på tværs af virksomheder. Gode, velmenende initiativer på tværs af virksomheder har også sit naturlige udspring i brancheforeninger, der ønsker at bidrage til den samlede indsats for at begrænse skadevirkningerne. Det betyder dog ikke, at konkurrenceretten ikke længere finder anvendelse.

Samarbejder på kritiske områder
I tilfælde af områder, hvor situationer, der opstår på grund af corona-virus, ikke kan løses på anden måde end ved fælles tiltag, f.eks. for at sikre et udbud af kritiske værnemidler, sikre forsyningen af varer til alle forbrugere eller begrænse smitterisiko, oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at sådanne samarbejder oftest ikke vil være problematiske i forhold til konkurrencereglerne. Det skyldes, at sådanne aftaler enten slet ikke begrænser konkurrencen, eller fordi de indebærer effektivitetsgevinster for forbrugerne, der overstiger de negative virkninger fra en eventuel begrænsning af konkurrencen.

Dette forudsætter selvfølgelig, at tiltagene begrænses til den periode, hvor det er nødvendigt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil således i prioriteringen af sine sager tage hensyn til, om der foreligger sådanne beskyttelseshensyn ved et samarbejde, og om der ikke har været anden vej udenom. Styrelsen har i den forbindelse oplyst, at de ikke aktivt vil forfølge sager om nødvendige og midlertidige samarbejder, der forfølger sådanne formål.

Koordinering af priser
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil derimod prioritere sager om konkurrencebegrænsende adfærd, såsom koordinering af priser, aftalte begrænsninger i produktionen, markedsdeling eller udveksling af forretningsstrategier. Herudover vil styrelsen prioritere sager om dominerende virksomheder, hvis de udnytter kristen til f.eks. at sætte prisen på kritiske produkter urimeligt højt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil altså som i almindelighed prioritere de to centrale forbud i konkurrenceretten; forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling.

Det er vigtigt at huske på, at disse to forbud også gælder for brancheforeninger, da brancheforeninger som en sammenslutning af virksomheder er omfattet af konkurrenceloven.
Årsagen til prioriteringen af disse sager er ifølge styrelsen, at skaden ved et konkurrenceskadeligt samarbejde kan være større i en krise, fordi mange forbrugere og virksomhedskunder i forvejen står i en mere sårbar situation. Desuden kan det skadelige samarbejde gøre det vanskeligere at genskabe sunde og effektive markeder, når krisen er overstået.

Læs hele meddelelsen fra Konkurrencerådet her: Meddelelse fra konkurrencerådet om konkurrencereglerne og covid19

Kontakt os

Handel

Sven Petersen

Erhvervsjuridisk fagchef
Medarbejderprofil
Rådgivning & Videnservice

Selina Lautrup Rosenmeier

Advokat