Gemt

Hvor finder jeg svar på mine spørgsmål?

25. marts 2020

Dansk Erhverv modtager i øjeblikket mange spørgsmål fra medlemmer om kompensationsordninger og konkrete forhold i hjælpepakkerne. Vi offentliggør løbende svarene i vores nyhedsbreve og på vores hjemmeside, men der er fortsat en del spørgsmål, som myndighederne skal forholde sig til, og som vi endnu ikke har fået svar på.


Mange spørgsmål om hjælpepakker
Dansk Erhverv har modtaget en lang række spørgsmål fra vores medlemmer om kompensationsordningerne og hjælpepakkerne, og det er vi taknemmelige for. Spørgsmålene er afgørende i vores arbejde med at afgrænse medlemmernes problemstillinger, og vi har løbende indsendt dem til de ansvarlige myndigheder.

Mange virksomheder er forståeligt frustreret over ikke at kunne få svar på spørgsmål, der kan være afgørende for, om virksomheder kan overleve gennem krisen.

Dansk Erhverv gør alt, hvad der er muligt, for at få svar hos de relevante myndigheder, og vi offentliggør løbende de svar, vi får. Men udfordringen er, at de bekendtgørelser, der skal udmønte de politiske aftaler om hjælpepakkerne endnu ikke alle er færdige.

De politiske aftaler, der nu er ved at blive lavet konkrete bekendtgørelser om, kan læses her:

Midlertidig kompensationsordning for selvstændinge.

Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter.

Faktaark om kompensationsordningerne.

Reglerne for lønkompensation er nu klar
Folketinget har tirsdag den 24. marts 2020 vedtaget loven om midlertidig lønkompensation til lønmodtagere på private virksomheder. Læs mere og hent vejledningen her:

Loven om lønkompensation er nu vedtaget.

Virksomhedsguiden.dk
Dansk Erhverv anbefaler, at du orienterer dig på Virksomhedensguiden.dk. Den drives af Erhvervsstyrelsen, opdateres løbende og her er svar på en lang række spørgsmål om kompensationsordningerne m.m. Det er også her, man finder ansøgningskemaerne til at søge støtte. 

Virksomhedsguiden - coronavirus og din virksomhed.

Særlige krav til butikkerne i detailhandlen
Hvis du skal holde din butik åben, er det afgørende at orienterer sig om, hvilke krav og retningslinjer der gælder.

Alle butikker og virksomheder i detailhandlen skal:
• Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. kunde.
• Sikre, at alle medarbejdere overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
• Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
• Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
• I videst muligt omfang sikre udstrakt tilgængelighed til vand og sæbe og/eller håndsprit også til kunderne.
• Sikre brug af handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer.
• Sikre, at kunderne holder behørig afstand – også i købssituationer. Det gælder også eventuel kødannelse udendørs.

Læs mere: Hvad gælder, hvis du skal holde din butik åben?

De spørgsmål som Dansk Erhverv foreløbig har fået svar på, kan læses i denne Q&A målrettet detailhandlen: Q&A detailhandlen

Erhvervsjuridisk Hotline
Dansk Erhverv har åbnet en erhvervsjuridisk hotline, hvor medlemsvirksomheder kan ringe ind med erhvervsjuridiske spørgsmål bl.a. til regeringens corona-hjælpepakker.
Finder du ikke svarene på dine spørgsmål vedrørende hjælpepakkerne på vores hjemmeside eller virksomhedsguiden.dk, er du velkommen til at kontakte erhvervsjuristerne på 33746500.

Spørgsmål til ansættelsesret
Hvis du har spørgsmål til håndteringen af coronavirus i forhold til medarbejdere og ansættelsesretlige anliggender, har Dansk Erhvervs lavet en liste med en række af de oftest stillede spørgsmål. Her kan du også finde webinar om personaleforhold og hvis du har konkrete spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Dansk Erhvervs Hotline på telefon 3374 6400. Læs mere her: Spørgsmål og svar.