Gemt

Indbetalinger til DA Barsel for 1. og 2. kvartal 2020 udskydes til 3. kvartal 2020

27. marts 2020

På baggrund af den nuværende COVID 19-situation udskydes opkrævningen af bidrag til DA Barsel for 1. og 2. kvartal 2020 til indbetaling sammen med bidrag for 3. kvartal 2020.

Betalingsfristen er den 14. oktober 2020. I alt udskyder DA Barsel virksomhedernes indbetaling af bidrag på i alt ca. 140 mio. kr. i seks måneder.

Refusionsudbetalinger angående medarbejdere på barselsorlov i henholdsvis 1. kvartal 2020 og 2. kvartal, vil blive udbetalt uden forudgående betaling af bidrag for de to kvartaler. Udbetaling af refusionerne vil følge de normale frister for DA Barsel og er for 1. kvartal den 30. april 2020 og for 2. kvartal 2020 den 31. juli 2020.

Få yderligere information om udskydelsen af indbetaling på www.dabarsel.dk eller kontakt DA Barsel på telefon 33 38 94 00.

Kontakt os

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Martin Jeppesen

Fagchef for lønstatistik og lønsystemer