Gemt

Information om hjælpepakker

Nyhed

12. marts 2020

Information fra www.skat.dk:

Hjælpepakke til virksomheder
- spørgsmål og svar

Regeringen iværksætter nu en hjælpepakke, der skal afbøde de negative økonomiske konsekvenser som følge af coronavirus (covid-19). Det forventes, at loven bliver vedtaget senest 13. marts 2020.

Her på siden finder du svar på de typiske spørgsmål om regeringens hjælpepakke til virksomhederne. Siden opdateres løbende. Har du brug for yderligere information, kan du kontakte Skattestyrelsen på 72 22 12 39 alle hverdage fra kl. 9-18.

 

Hvordan ved jeg, om min virksomhed bliver omfattet af de lempede regler?

Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt AM-bidrag og A-skat vil blive omfattet af de lempede regler. De lempede regler på moms gælder indtil videre kun store virksomheder med omsætning på over 50 mio. kr.

 

Skal jeg selv gøre noget aktivt?

Hvis din virksomhed er omfattet af de lempede regler, skal du være opmærksom på, hvornår betalingsfristerne bliver rykket til.

Du kan desuden aktivere din mulighed for på Skattekontoen at hæve din udbetalingsgrænse, så du kan have op til 200.000 kr. stående på Skattekontoen. Der arbejdes politisk på at hæve grænsen, sådan at virksomheder, der kan betale til de tidligere frister, i væsentligt omfang har mulighed for det.

Formålet ved at hæve grænsen er, at du så vidt muligt undgår at få pengene retur, når du har penge stående på Skattekontoen.

 

Hvilke initiativer er der taget for små og mellemstore virksomheder?

Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat (betalingerne for april, maj og juni) bliver midlertidigt forlænget med fire måneder. Det gælder for alle virksomheder.

Lempelserne for moms gælder i første omgang for store virksomheder.

 

Hvornår skal AM-bidrag og A-skat betales for små og mellemstore virksomheder?

Fristen 11. maj rykkes til 10. september

Fristen 10. juni rykkes til 12. oktober

Fristen 10. juli rykkes til 10. november.

 

Bliver der også ændret på moms-betalingsfristen for små og mellemstore virksomheder?

Skatteministeriet er ved at undersøge, om betalingsvilkårene for moms for små og mellemstore virksomheder kan lempes.

 

Hvilke initiativer er der taget for store virksomheder?

Fristerne for betaling af AM-bidrag, A-skat og moms bliver midlertidigt forlænget.

 

Hvordan ændres betalingsfristen for AM-bidrag og A-skat for store virksomheder?

Fristen 30. april rykkes til 31. august

Fristen 29. maj rykkes til 30. september

Fristen 30. juni rykkes til 30. oktober.

 

Hvordan ændres betalingsfristen for moms for store virksomheder?

Fristen 27. april rykkes til 25. maj

Fristen 25. maj rykkes til 25. juni

Fristen 25. juni rykkes til 27. juli.

 

Hvorfor bliver fristen for moms kun rykket 30 dage?

Det er det maksimale, vi kan gøre inden for EU-reglerne.

 

Hvad skal man gøre, hvis et selskab oplever en faldende indtjening?

Selskaberne skal 20. marts indbetale 1. ordinær acontoskat for 2020.

Hvis et selskab forventer, at indkomstforholdene i 2020 vil afvige væsentligt fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære acontoskat, kan selskabet selv nedsætte betalingen via TastSelv Erhverv > Selskaber > Acontoskat.

Hvis der er indberettet frivillig acontoskat til 1. rate, skal selskabet kontakte os.

 

Hvornår bliver initiativerne vedtaget?

Lovforslaget bliver fremsat og hastebehandlet i Folketinget snarest.

 

Hvor kan jeg holde mig opdateret?

Vi opdaterer løbende denne side med information (skat.dk/corona).

 

Hvor kan jeg læse mere om, hvad min virksomhed i øvrigt skal være opmærksom på?

På virksomhedsguiden.dk kan du læse mere om, hvilke forholdsregler du kan tage i virksomheden.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg får en automatisk påmindelse om en af de oprindelige frister?

Får du en påmindelse til en af de oprindelige frister, beder vi dig se bort fra den. Du skal i stedet holde dig orienteret på skat.dk, hvor fristerne vil blive opdateret. Du kan også holde dig opdateret på siden www.skat.dk/corona 

 

Hvad med dag-til-dag-renter på Skattekontoen, når jeg indbetaler efter de udskudte frister?

Der løber ikke renter på, da vi flytter betalingsfristen. Du kan holde dig orienteret på skat.dk, hvor fristerne vil blive opdateret. 

 

Kontakt

Politik og Analyse

Jacob Ravn

Advokat, souschef PA og Skattepolitisk chef
Medarbejderprofil