Gemt

KFST: Tidsfrister i udbudsprocessen kan forlænges som konsekvens af COVID-19

17. marts 2020

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at offentlige ordregivere kan forlænge tilbudsfristerne for offentlige udbud, så længe det er begrundet i varetagelsen af saglige hensyn som følge af COVID-19-foranstaltningerne.

Så længe, det er er begryndet i varetagelsen af saglige hensyn, som følge af COVID-19-foranstaltningerne, kan offentlige ordregivere forlænge tilbudsfristerne. Det vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Styrelsen skriver, at en forlængelse af tilbudsfristen skal ske under overholdelse af de EU-retlige principper, herunder proportionalitets- og ligebehandlingsprincippet. Efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering kan konsekvenserne af COVID-19 på forskellig vis udgøre et sagligt grundlag for at forlænge tilbudsfristen.

For eksempel kan der være forhold hos ordregiver, såsom karantæne eller nødvendig hjemsendelse af medarbejdere, der gør, at udbudsprocessen ikke kan overholde den oprindeligt fastlagte tidsplan, eller at der må forventes færre tilbud, såfremt den oprindeligt fastsatte frist opretholdes.

Læs styrelsens uddybende bemærkninger: Udbudsretlige udfordringer vedrørende COVID-19.

Kontakt os