Gemt

Fakta om ny stor hjælpepakke

19. marts 2020

Et samlet Folketing står bag en ny, stor hjælpepakke til erhvervslivet og danske lønmodtagere. Pakken er et regulært syvmileskridt i den rigtige retning, men vejen gennem krisen bliver desværre lang, lyder det fra adm. direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen.

Dansk Erhverv hæfter sig ved, at der med de mange initiativer i de seneste dage nu er åbnet op for, at der gives midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter, midlertidig lønkompensation og bedre mulighed for at låne penge. Samtidig er initiativerne målrettet alle typer af virksomheder fra freelancere, selvstændige erhvervsdrivende, mellemstore og store virksomheder.

Hjælpepakken er et syvmileskridt i den rigtige retning, men vejen gennem krisen er desværre lang, lyder det fra adm. direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen.

”Først og fremmest vil jeg rose et samlet Folketing, som igen handler hurtigt og resolut. Coronakrisen kræver, at vi står sammen som nation. Det gør vi. Det her er et syvmileskridt i den rigtige retning. Det er en solid hjælp til virksomhederne i en historisk vanskelig tid. Krisen udvikler sig time for time, og derfor må vi forberede os på, at vejen ud af krisen kommer til at minde meget mere om et marathonløb, end om et 100 meterløb,” siger Brian Mikkelsen.

Fakta om hjælpepakken
Se uddybende fakta om den nye hjælpepakke længere nede på siden.

Hjælpepakken skal hastebehandles i den kommende uge. De konkrete ansøgningsprocesser for kompensation er ved at blive udarbejdet af myndighederne.

Dansk Erhverv er i tæt dialog med myndighederne, og så snart ansøgningsproceduren er klar, vil Dansk Erhverv orientere om processen.

Hjælpepakken indeholder blandt andet:

 • Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter
  Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme (mere end 40 pct.).

  Erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket, vil i denne periode blive kompenseret, svarende til 100 pct. af de faste udgifter.

 • Midlertidig kompensationsordning for selvstændige
  Ordningens målgruppe er selvstændige, hvis virksomhed som konsekvens af COVID19 forventer at opleve omsætningstab på minimum 30 pct. Det er samtidig en betingelse for at opnå støtte gennem ordningen, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned i en forudgående periode.

  Kompensationen vil udgøre 75 pct. af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned (pr. CPR-nummer, hvor der er flere ejere). Såfremt den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 pct., svarende til 46.000 kr. Kompensationen er skattepligtig.

 • Trecifret milliardbeløb til eventuelle yderligere initiativer
  Parterne er også enige om at tage alle nødvendige skridt for at bringe danske virksomheder og arbejdspladser bedst muligt gennem COVID-19-epidemien og er villige til om nødvendigt at prioritere et trecifret milliardbeløb til eventuelle yderligere initiativer.

Trecifret milliardbeløb reserveret til dansk erhvervsliv

Dansk Erhverv hæfter sig særligt ved, at der i aftaleteksten står, at parterne er enige om at tage alle nødvendige skridt for at bringe danske virksomheder og arbejdspladser godt igennem corona-epidemien og er villige til at prioritere et trecifret milliardbeløb til eventuelle yderligere initiativer, hvis det bliver nødvendigt.

”Det er et klart tegn på, at et samlet Folketing har forstået, at arbejdet med at holde hånden under danske virksomheder og arbejdspladser langt fra er slut endnu. I de kommende dage og uger skal vi løbende sammen sikre mere nødvendig hjælp, så vi kommer gennem krisen med færrest mulige konkurser og mindst muligt tab af arbejdspladser. Det handler om at begrænse skaderne, og selv om vi gør alt, hvad vi kan, så vil skadevirkningerne være betydelige,” siger Brian Mikkelsen.

Med de mange præsenterede initiativer i de seneste dage, er der nu åbnet op for, at der gives midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter, midlertidig lønkompensation og bedre mulighed for at låne penge. Samtidig er initiativerne målrettet alle typer af virksomheder fra freelancere, selvstændige erhvervsdrivende, mellemstore og store virksomheder.

”Det er positivt, at ordningerne er tænkt bredt, så de hjælper flest muligt. Nu er det samtidig vigtigt, at kreditinstitutionerne begynder at yde lån til virksomhederne. Vi kan ikke sikre, at alle virksomheder komme igennem krisen, men vi skal sikre, at så mange som muligt gør, og pakken i dag fra et enigt Folketing er et solidt skridt i den retning. Vi vil nu nærlæse aftalerne og løbende følge udviklingen for at se, om der er behov for justeringer og forbedringer,” siger Brian Mikkelsen.

Regeringen og alle Folketingets partier er enige om omfattende hjælpepakke til dansk økonomi

Hjælpepakken skal hastebehandles i den kommende uge. De konkrete ansøgningsprocesser for kompensation er ved at blive udarbejdet af myndighederne.

Du kan læse mere om hjælpepakken herunder. Dansk Erhverv er i tæt dialog med myndighederne, og så snart ansøgningsproceduren er klar, vil Dansk Erhverv orientere om processen.

 • Kompensationsordning for selvstændige. De selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, selvom de også kan være udfordret på deres levebrød. Regeringen og Folketingets partier vil derfor sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning, jf. bilag 1.

 • Kompensation for virksomhedernes faste udgifter. Trepartsaftalen om lønkompensation gav en øget sikkerhed om medarbejdernes jobs, og virksomhederne fik en væsentlig støtte til deres lønomkostninger. Regeringen og Folketingets partier er nu også enige om, at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække, jf. bilag 2. 

Derudover er regeringen og partierne enige om en række andre tiltag:

 • Øget adgang til eksportkredit. Som en hjælp til særligt små og mellemstore danske eksportvirksomheder oprettes der en ny likviditetskaution i EKF – Danmarks Eksportkredit. Den skal bane vejen for nye lån for 1,25 milliarder kroner til gavn for små og mellemstore eksportvirksomheder.

 • Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger. Rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore virksomheder forhøjes. For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 mia., mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. kr., hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 mia. kr. 

 • Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne. Det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem krisen. Aftalepartierne er enige om, at det vil gælde i staten, og regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.

 • Statslig garanti til Rejsegarantifonden. For at hjælpe rejseselskaberne med at komme igennem denne ekstraordinære krise er regeringen og aftaleparterne enige om at styrke Rejsegarantifonden med en statslig garanti på 1,5 mia. kr. 

 • Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge. For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere er aftaleparterne enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode. 

 • Øgede lånemulighede for elever og studerende. Nogle elever og studerende på videregående uddannelser vil miste deres job som følge af COVID-19. Derfor får studerende og elever på ungdomsuddannelserne nu ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.

Kontakt os

Dansk Erhverv Hotline på telefon 3374 6400

Sidste nyt fra Dansk Erhverv i din indbakke

Tilmeld nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyheder fra Dansk Erhverv, giver du samtykke til at modtage faglige og politiske nyheder og analyser, samt efter omstændighederne tilbud om kurser, netværk, konferencer og andre events, der i nogle tilfælde leveres af eller i samarbejde med vores partnere. Du vil også kunne modtage information om rabat på produkter og services i vores medlemsfordelsprogram.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Læs mere om vores persondatapolitik her.