Gemt

Forligsmanden har fremsat mæglingsforslag

25. marts 2020

Efter forhandlinger mellem DA og FH har forligsmanden i dag fremsat mæglingsforslag. Forslaget er nu sendt til afstemning og resultatet vil foreligge den 16. april 2020.

 

Hvem er omfattet af mæglingsforslaget
Mæglingsforslaget omfatter alle overenskomster på det private område indgået mellem organisationer under FH og DA og medlemmer heraf, og hvor overenskomsterne har udløb den 1. marts 2020.

Mæglingsforslaget har bl.a. til formål at samle de områder op, hvor parterne ikke har kunnet opnå enighed om fornyelse af overenskomsten, og dermed undgå konflikt. På disse områder vil overenskomsterne blive fornyet med de vilkår som fremgår af mæglingsforslaget, såfremt den bliver vedtaget.

For så vidt angår enkelte andre vilkår og bestemmelser af mere generel karakter, indeholder mæglingsforslaget også et afsnit som både omfatter områder hvor der er opnået enighed og hvor der ikke er opnået enighed.

Mæglingsforslaget skal nu til afstemning
På lønmodtagersiden sendes forslaget nu til urafstemning blandt medlemmer af de omfattede forbund. Forligsmanden har meddelt, at afstemningsresultatet skal foreligge den 16. april 2020. Indtil mæglingsforslaget er stemt hjem, skal du derfor fortsætte med at aflønne efter den hidtidige overenskomsts satser m.v. Det forventes at mæglingsforslaget vil blive stemt hjem, hvormed alle de nye overenskomster vil være fornyet med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2020. Der skal derfor på dette tidspunkt laves en efterregulering for perioden fra 1. marts 2020.

Dansk Erhverv vil orientere så snart der foreligger et resultat af afstemningen. Mæglingsforslaget kan læses her: Forligsmandens mæglingsforslag af 25. marts 2020

Kontakt os