;
Gemt

Økonomistyrelsen: Staten kan ikke påråbe sig force majeure

20. marts 2020

Økonomistyrelsen oplyser på styrelsens hjemmeside, at der ikke generelt foreligger en situation, hvor staten kan påberåbe sig force majeure med henvisning til COVID-19.

Kan offentlige myndigheder påberåbe sig force majeure med henvisning til COVID-19? Dette spørgsmål fylder i øjeblikket for adskillige leverandører til den offentlige sektor. Her har 41 procent af Dansk Erhvervs leverandører til den offentlige sektor oplevet at få annulleret opgaver med henvisning til netop force majeure, men i en artikel på Økonomistyrelsens hjemmeside afvises det, at der generelt foreligger en situation, hvor staten kan påberåbe sig force majeure:

”Der vurderes generelt ikke at foreligge en situation, hvor staten kan påberåbe sig force majeure. Statens forpligtelse er ved de fleste indkøb hovedsageligt at betale for varer og tjenesteydelser. Dette er staten ikke forhindret i som følge af beslutningen om, at medarbejdere i staten skal arbejde hjemmefra. Dette vurderes også at gælde det offentlige i øvrigt.”

Økonomistyrelsen forholder sig også til, hvorvidt leverandører til staten kan påberåbe sig force majeure.

Læs mere her: Offentlige indkøb i lyset af coronavirus.