Gemt

Dansk Erhverv foreslår statslig særfond for turismeerhvervet

Pressemeddelelse, 17. marts 2020

De mange tiltag der er taget for at undgå nedsmeltning af turismeerhvervene er desværre langt fra nok. Dansk Erhverv foreslår derfor, at der etableres en særfond, som hurtigt skal komme et nødstedt erhverv til udsætning. 

De allerede foretagne tiltag i Danmark – lønkompensation, skattepakke m.v. - har været gode og rigtige for brede del af erhvervslivet. Men mange erhverv er stadig meget udfordret - særligt turismeerhvervet, som er en af de hårdest ramte brancher.

”Det danske turismeerhverv står i forreste linje med hensyn til at lide økonomiske tab som følge af Corona-epidemien. 47.000 danske arbejdspladser er i fare i et realistisk scenarium, hvor turisme- og oplevelseserhvervene mister halvdelen af deres omsætning i løbet af de næste fire måneder. Virksomhederne efterspørger derfor konkrete tiltag, og med inspiration fra Italien foreslår Dansk Erhverv oprettelse af en statslig særfond for turismeerhverv,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv

Fonden får til opgave at yde direkte økonomisk støtte til små- og mellemstore virksomheder indenfor turismeerhvervet, der kan dokumentere en omsætningsnedgang på minimum 30 pct. indenfor de sidste 14 dage. De nærmere rammer for statsstøtten skal udarbejdes, og det er tanken, at fonden finansieres med 2 mia. kr.

EU åbner for ordning

Dansk Erhverv foreslår, at EKF – Danmarks Eksport Kredit skal forvalte den direkte økonomiske støtte til nødlidende turisme-virksomheder. 

”Turismeerhverv er i forvejen en del af EKF’s portefølje, da turismeerhverv defineres som eksporterhverv af EKF. I EKF kender de allerede mange af virksomhederne og deres forretningsmodel og likviditetsudfordringer. EKF har generel erfaring med at yde finansiering, kreditvurdering og at strukturere finansiering og har 150 medarbejdere, der arbejder med finansielle ydelser til daglig. Vi vil derfor være trygge ved at placere opgaven hos EKF,” siger Brian Mikkelsen.

Italien har allerede indført et lignende tiltag og har per regeringsdekret oprettet en fond. Fonden vil yde direkte økonomisk støtte som den primære aktivitet og således ikke være låne- eller garantibaseret. 
EKF er i forvejen godt inde i EU’s statsstøtteregler som en del af deres almindelige virke. EU-Kommissionen vurderes at ville acceptere en sådan fond i forhold EU’s statsstøtteregler, efter EU Kommissionen i dag den 17. marts er kommet med forslag til en midlertidig statsstøtteordning. Ordningen vil være på plads inden for et par dage og den muliggør fondsstøtte til virksomheder.

 
 
 

Kontakt os