Gemt

SMV:Digital-pulje på 100.000 kr. udsættes på grund af coronavirus

24. marts 2020

På grund af coronavirus har Erhvervsstyrelsen valgt at udsætte ansøgningstidspunktet til SMV:Digitals pulje på 100.000 kr. og flere aktiviteter herunder. Erhvervsstyrelsen forventer at åbne for ansøgninger inden sommer. Dansk Erhverv vil orientere om nye datoer og videreformidle vejledninger om ansøgningsprocessen med videre.

Når tilskudspuljen åbner, vil små og mellemstore virksomheder have mulighed for at søge om tilskud på 100.000 kr. til privat rådgivning om digital omstilling og udvikling af e-handel. Ansøgningen er efter først til mølle-princippet, så er det afgørende at holde sig orienteret om, hvordan puljen åbner for ansøgninger.

Hvem kan søge SMV-puljen?
For at kunne ansøge om tilskud til digital omstilling eller e-handel, skal din virksomhed kunne karakteriseres som en lille eller mellemstor virksomhed med mellem 5 og 249 ansatte (SMV-status). Derudover skal digitaliseringsprocessen kunne tilføre en væsentlig ny viden til virksomheden.

I den digitale omstilling af din virksomhed kan tilskuddet på 100.000 kr. anvendes til indkøb af privat rådgivning til to forskellige forløb – potentialeafklaring eller implementering. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du finde et register over rådgivere som din virksomhed kan gøre brug af i projektet. Har du allerede en rådgiver, som ikke er på Erhvervsstyrelsens rådgiverliste, kan vedkommende søge om optagelse.

Erhvervsstyrelsen stiller et krav om medfinansiering ved enten at bidrage med et tilsvarende kontaktbeløb eller ved at stille virksomhedens timer til rådighed for projektet.

Den gode ansøgning
Det er afgørende, at du i ansøgningen redegør for din virksomheds vækstambitioner og de teknologiske udfordringer, der er forbundet med at realisere virksomhedens potentiale. Derudover skal det påvises, at din virksomhed er villig til at afsætte ressourcer til at hæve det teknologiske niveau, herunder have et økonomisk råderum til at indkøbe ny teknologi eller digitalisere eksisterende processer. Det anbefales, at det i ansøgningen tydeliggøres, hvorvidt puljemidlerne skal anvendes på:

  • rådgivning om strategi og potentialeafklaring i forhold til investering i ny e-handelsteknologi, eller
  • rådgivning om implementering af allerede indkøbt e-handelsteknologi.

Sådan ansøger du SMV-puljen
Du ansøger om tilskud til SMV-puljen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: SMV:Digital.

I forbindelse med ansøgningsproceduren anbefales det, at din virksomhed tager kontakt til en rådgiver i det tværkommunale Erhvervshus, der kan hjælpe med ansøgningsprocessen og fortælle mere om mulighederne for tilskud.

Dansk Erhverv vil orientere om nye datoer og videreformidle vejledninger om ansøgningsprocessen med videre.

Kontakt

Rådgivning & Videnservice

Janus Sandsgaard

Digitaliseringspolitisk fagchef
Medarbejderprofil
Handel

Simon Pelle Andersen

Politisk konsulent