Gemt

Stramning af epidemiloven er nu trådt i kraft

Loven er trådt i kraft i dag og har givet regeringen helt ekstraordinære muligheder for påbud og indgreb for at hindre udbredelsen af Corona.

Nyhed

17. marts 2020

Indgreb der kan påvirke din virksomhed direkte eller indirekte

Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om

  • forbud mod afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v.
  • forbuddet kan omfatte både indendørs, udendørs, offentlige og private forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v.
  • påbud med hensyn til, at  der skal ske afspærring af et område, hvor en alment farlig sygdom optræder, hvor der er risiko for, at en sådan sygdom optræder eller bringes ind, eller hvor der er mistanke om, at der er udlagt biologisk kampstof, således at samkvem med omgivelserne forhindres i fornødent omfang
  • forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til offentlige institutioner

 

Indgreb der kan påvirke dig som person

Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, fastsætte regler om

  1.  At lade sig undersøge af en sundhedsperson.
  2.  At lade sig indlægge på et sygehus eller i anden egnet facilitet.
  3.  At lade sig isolere i en egnet facil
  4. Sundheds- og ældreministeren kan iværksætte tvangsmæssig behandling af en person, som lider af eller formodes at være smittet med en sygdom, hvis isolation ikke er tilstrækkelig til at forebygge eller inddæmme udbredelse af sygdommen.
     

Erstatning til virksomheder, der mister penge på grund af tiltag med hjemmel i epedimiloven

I modsætning til den tidligere formulering i lovens § 27 er det efter den nye bestemmelse næppe muligt at få erstatning. Erstatning gives nemlig kun i de tilfælde, hvor der er tale om ekspropriation – d.v.s. permanent rådighedsberøvelse. Såfremt virksomheder skal søge om kompensation for indtægtstab mv. kan det kun ske via de hjælpepakker, der er i spil. Dansk Erhverv har overfor regeringen påpeget, at ændringen i epedimiloven er helt urimelig.

 

Kontakt os