Gemt

Sundhedsmyndighederne øger antallet af COVID-19-tests

23. marts 2020

Sundheds- og ældreministeren har sammen Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen besluttet at sikre gennemførelsen af en mere offensiv teststrategi for COVID-19 i Danmark.

Den nye strategi betyder blandt andet, at alle med mistanke om moderat til svær COVID-19 skal testes. Tilsvarende skal fødende og nyfødte børn testes, hvis der er mistanke om COVID-19.

Endelig skal personer med lette til moderate symptomer testes, hvis de varetager kritiske funktioner i sundhedssektoren, ældreplejen, har opgaver i relation til socialt eller varetager samfundskritiske nøglefunktioner.

Ny offensiv teststrategi i Danmark