Gemt

Udnyt muligheder for online efteruddannelse i handel

20. marts 2020

I stedet for at hjemsende eller afskedige medarbejdere, så har I mulighed for at tilbyde medarbejdere at deltage på onlinekurser og opkvalificeringsforløb  med VEU-godtgørelse, hvis medarbejderen er indenfor VEU-målgruppen.

Efteruddannelse med VEU-godtgørelse
Er din virksomhed hårdt ramt af corona-krisen, og overvejer du at hjemsende medarbejdere, så har du måske mulighed for at tilbyde dem  online-efteruddannelse.

I den nuværende situation kan det være særligt relevant at opkvalificere medarbejderne med VEU-godtgørelse, og evt. tilskud fra en kompetencefond, som et af flere greb i forhold til at fastholde medarbejdere. På Butiksoverenskomst og for Funktionæroverenskomsten, Handel, Viden og Service kan virksomheden desuden modtage refusion for deltagergebyr på AMU-kurser og løntabsgodtgørelse (forskellen mellem VEU-godtgørelse og lønnen) i henholdsvis Handlens Kompetencefond eller Kompetencefonden på Funktionærområdet, hvis den enkelte medarbejder ønsker at gøre brug af sin ret til selvvalgt uddannelse.

Mange erhvervsskoler står klar med et katalog af relevante kurser, der kan udbydes som fjernundervisning med løbende opstart. Der tilbydes fjernundervisning inden for de fleste brancheområder, og alle, der ikke har en videregående uddannelse, har ret til VEU-godtgørelse.

Opkvalificering under krisen
I Dansk Erhverv opfordrer vi medlemsvirksomheder til at indgå i dialog med medarbejderne vedr. opkvalificering, mens de er hjemsendt. Der vil også være en tid efter corona-krisen, og den nuværende situation giver mulighed for at udvikle medarbejdernes kompetencer i stedet for at hjemsende dem.  

Virksomhederne kan sende dem på et fjernundervisningsforløb i AMU og få dækket en stor del af medarbejdernes løn, idet VEU-godtgørelsen svarer til 100 procent af dagpengesatsen.

Efteruddannelse og lønkompensationsordningen

Medarbejdere, der er hjemsendt på lønkompensationsordningen, må gerne deltage i efteruddannelse. Det er dog ikke muligt at modtage VEU-godtgørelse samtidig med, at man modtager tilskud fra lønkompensationsordningen.

Medarbejdere, der er hjemsendt uden løn og overgået til dagpenge, må som udgangspunkt ikke deltage i efteruddannelse.

Hvilket kursus er relevant for mine medarbejdere?
Danske Erhvervsskoler og- Gymnasier har samlet en lang række af skolernes onlinekurser. Linket nedenfor guider til en oversigt over skoler med fjernundervisning:
Fjernundervisning med AMU.

Læs mere om andre muligheder for onlinekurser med tilskud på Dansk Erhvervs hjemmeside:
https://www.danskerhverv.dk/radgivning/efteruddannelse/online-kurser-med-tilskud/

Medlemmer af Dansk Erhverv kan som altid få rådgivning i forhold til uddannelses- og støttemuligheder i efteruddannelsessystemet.

 

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Claus Rosenkrands Olsen

Uddannelseschef
Medarbejderprofil
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Marianne Kragh

Chefkonsulent
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Casper Burlin

Chefkonsulent