; ;
Gemt

10 mio. kr. ekstra til Omstillingsfonden 2020

17. november 2020

Som en del af regeringens hjælpepakke blev det den 27. oktober 2020 besluttet at overføre 10. mio. kr. ekstra til Omstillingsfonden til resten af 2020.

Hvad er omstillingsfonden?
Omstillingsfonden har til formål at give faglærte, der er i beskæftigelse, mulighed for deltagelse i akademi- og diplomuddannelser. Der afsættes årligt ca. 65 mio. kr. i fonden frem til udgangen af 2021.

Hvad kan man få?
Omstillingsfonden dækker deltagerbetaling på op til 10.000 kr. per person på offentligt godkendte akademi- eller diplomuddannelser. Midlerne uddeles efter først til mølle-princippet. Eventuel deltagerbetaling udover 10.000 kr. afholdes af ansøgeren.

Hvordan søger man?
Tilskud fra Omstillingsfonden søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademi- og diplomuddannelser.
Kursister inden for målgruppen for Omstillingsfonden opkræves ikke deltagerbetaling på op til 10.000 kr. pr. år. Det er dog kun så længe, at uddannelsesinstitutionens årlige del af midlerne i Omstillingsfonden endnu ikke er opbrugt. Midlerne fordeles som nævnt ovenfor efter først til mølle-princippet.
Endelig tildeling af tilskud kan tidligst ske 3 måneder før kursusstart.

Hvem kan få tilskud?
For at få tilskud må man højest have en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse. Dvs. at ansøgere med en erhvervsakademiuddannelse, akademiuddannelse, professionsbacheloruddannelse, diplomuddannelse (herunder HD 2. del), bacheloruddannelse eller anden uddannelse på tilsvarende eller højere niveau ikke kan få tilskud.
Man skal desuden være i beskæftigelse og være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark ved kursusstart. Støtten gives både til dags- og aftenhold.

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Marianne Kragh

Seniorchefkonsulent