Gemt

Håndsprit: Nye regler om brandfarlige væsker i butikker

05. november 2020

Reglerne siger at emballagekapaciteten for håndspritdispensere i indgangsarealer til butikker, der samtidig fungerer som nødudgang og flugtvej, ikke må overstige 1 liter. Fra 1. november træder en ændring af bekendtgørelsen i kraft, der gør, at grænsen bliver sat op til 25 liter i butikkens øvrige arealer.

 

COVID-19 pandemien har øget anvendelse af håndsprit og på baggrund af opsamlede erfaringer, har beredskabsstyrelsen vurderet, at der er behov for nogle tilpasninger eller lempelser til bekendtgørelsen, der gør det muligt at opsætte større hånd-spritdispensere i områder, hvor der færdes mange mennesker, men som ikke fungerer som flugtveje. Det har længe været et ønske at øge størrelsen på håndspritdispenserne, så man undgå, at de løber hurtigt tør i perioder.

Det er derfor meningen, at større håndspritdispensere fremadrettet skal kunne anbringes uden for flugtveje i butikkerne. Reglerne for anbringelse af håndspritdispensere ved flugtveje forbliver ved en maks. kapacitet på 1 liter.

Erfaringer viser også et behov for lempelser af krav for opbevaring af håndsprit til virksomheden eller institutionens eget forbrug. Nedenfor gennemgås nogle centrale dele af reglerne. Du finder uddybninger og præciseringer i vejledningen og særligt i bilag E til vejledningen.

Anbringelse af håndspritdispensere i flugtveje jf. § 8 punkt 1.2.3 i bekendtgørelsen

Det er muligt at anbringe håndspritdispensere ved fx flugtvejsgange og ved indgangsdøre, (men ikke i trapperum) hvis der er et sundheds- eller hygiejnemæssigt hensyn. Vælger man at opstille håndspritdispensere i flugtveje, må de maks. indeholde 1 liter pr. dispenser.

Anbringelse af håndspritdispensere uden for flugtveje jf. punkt 1.2.3 i bekendtgørelsen

Den generelle lempelse gør det muligt at anbringe håndspritdispensere på maks. 25 liter pr. dispenser uden for flugtveje. Det er en forøgelse fra 1 liter pr. dispenser.

En flugtvej defineres som et sammenhængende system af udgange, gangarealer, flugtvejsgange og flugtvejstrapper. Den skal sikre, at bygningens dimensionerede antal personer kan forlade bygningen sikkert. Håndspritdispensere på over 1 liter kan sidestilles med opstilling af varer og inventar, som heller ikke må opstilles foran en flugtvej.

I vejledningens bilag E figur 61-62 finder du grafiske eksempler på placering af hånd-spritdispensere uden for flugtveje. Indgange, der fungerer som flugtveje til butikker kan være bredere eller større end flugtvejen og i sådanne tilfælde kan det være muligt at stille op til 25 liters dispensere uden for flugtvejsarealerne.

Anbefaling - Gennemgå din butiks indgangspartier med din sagkyndige for at optegne flugtvejsarealer. Det vil derefter være muligt at vurdere om der kan opstilles større dispensere uden for flugtvejsarealerne.

 

Brandmæssige hensyn ved anbringelse af håndspritdispensere jf. § 8 punkt 1.2.3

  • Dispenserens kapacitet bør begrænses mest muligt.
  • Der skal være stor afstand mellem dispenserne.
  • Krav til standere skal overholdes. Se vejledningen s. 107+109.
  • Genopfyldning uden for arbejdstiden, eller et tidspunkt, hvor der er så få personer som muligt.
  • Spild skal fjernes og man bør anvende spildbakke, hvis dispenseren står ved et gulvtæppe.
  • Ved beholdere med en kapacitet over 5 liter, bør der anbringes en håndildsluk-ker i nærheden.

 

Oplag af håndspritdispensere og refillbeholdere hertil jf. punkt 1.2.3 og 3.3.35

Ved oplag af håndsprit, som ikke er til videresalg, gælder opbevaring af op til 800 liter håndsprit. Dette er til udskiftning eller genopfyldning af håndspritdispensere i virksomheden eller institutionen. Her er altså tale om refillbeholdere og ikke salgsvarer.

  • Oplaget må stadig ikke bestå af emballager med en kapacitet over 25 liter.
  • Genopfyldning af beholdere må ikke ske i oplagsrummet
  • For oplagsrum med mere end 200 liter håndsprit, må der ikke opbevares andre brændbare stoffer end håndspritten og den dertilhørende emballage.

NB! Detaljeret information kan findes i vejledning om brandfarlige og brændbare væsker november 2020. Har du yderligere spørgsmål til artiklen, så kontakt miljøpolitisk chef Jakob Zeuthen på jlz@danskerhverv.dk tlf. 2083 0412

Vejledning om brandfarlige væsker november 2020

pdf

Download

Ændringsbekendtgørelsen preview

pdf

Download