Gemt

Begrænsninger på godstransport til, fra og i Nordjylland

07. november 2020

Dansk Erhverv har i forening med resten af godstransportbranchen samarbejdet med myndighederne om udarbejdelse af en vejledning til restriktionerne på transportområdet i forbindelse med nedlukningen af de syv kommuner i Nordjylland.

 

Nedlukning af en hel landsdel er i modstrid med erhvervslivets og pendlernes natur og vil derfor få en potentielt indgribende effekt på hele Danmarks forsyningskæder og naturligvis i særdeleshed de omfattede kommuners virksomheder og beboere. Samtidig har nedlukningen potentielle konsekvenser for Danmarks internationale handelsforbindelser, herunder særligt til Norge.

Vejledningen forklarer anbefalingerne og søger i videst muligt omfang at minimere de mobilitetsmæssige gener ved nedlukningen ved at balancere hensynet til folkesundheden med opretholdelse af forsyningskæderne.

Da tiltaget vedrører smittebekæmpelse tager anbefalingerne udgangspunkt i chaufførerne, der opfordres til i særlig grad til at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer og transportbranchens anbefalinger. Chauffører udefra skal generelt minimere deres ophold inden for de syv kommuner. Chauffører fra de syv kommuner skal i videst muligt omfang blive der, men må godt køre mellem de omfattede kommuner.

Generelt kan retningslinjerne for godstransport illustreres således:


Kritiske transporter defineres fra en ikke-udtømmende liste i vejledningen. Det er en konkret vurdering hver gang. Kritiske transporter kan være transport af fødevarer, forsyninger til dagligevaremarkedet, E-handelsvarer, affald, renovation, levende dyr, foder til produktionsdyr, medicin og værnemidler samt redningskørsel og kritisk vejhjælp.

Link til Vejledningen 

Her kan du downloade transportbranchens anbefalinger ved modtagelse og afsendelse af gods:

Covid-19+cluster-5 - Anbefalinger om godstransport

pdf

Download

Covid-19 og Closter-5 (tysk, polsk, engelsk og rumænsk)

pdf

Download

Kontakt os

Transport

Jesper Højte Stenbæk

Fagchef for transport og infrastruktur
Medarbejderprofil