Gemt

Den lokale lønkompensation i Nordjylland ophører – medarbejdere skal kaldes tilbage straks

23. november 2020

Regeringen har netop oplyst, at lønkompensationsordninger særligt møntet på Nordjylland, der blev indført med trepartsaftalen, er ophørt søndag 22. november 2020.

 

Ophør af de lokale restriktioner
Sundheds- og Ældreministeriet meddelte torsdag den 19. november 2020, at de fleste restriktionerne i de syv berørte kommuner i Nordjylland ville blive lempet. Det betød blandt andet, at medarbejderne igen kunne krydse kommunegrænserne uden for de berørte kommuner.

De berørte kommuner var Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner.

Som følge af lempelsen er der nu være fri adgang for borgere til at rejse uden for de syv kommuner i Nordjylland, ligesom borgere med bopæl udenfor de syv kommuner nu kan rejse ind i området igen. Det betyder, at virksomhederne nu kan kalde medarbejdere tilbage på arbejde.

 

Medarbejderne skal kaldes tilbage på arbejde straks
Hvis medarbejderen har været hjemsendt på pendlerlønkompensation eller lokal lønkompensation, er det vigtigt, at virksomheden kalder medarbejderen tilbage, da der ikke længere er en forhindring i at kunne møde på arbejde.

Regeringen har oplyst, at de lokale lønkompensationsordninger ophører, som følge af at lokale restriktioner i Nordjylland er ophævet. Det betyder, at den lokale lønkompensationsordning samt pendlerlønkompensationsordningen alene er gældende for perioden 6. – 22. november 2020.  De lukkede virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, kan fortsat søge på baggrund af de landsdækkende restriktioner.

Baggrunden for at ordningen alene gælder frem til den 22. november og ikke den 3. december, som det fremgik af den oprindelige trepartsaftale er, at regeringen ikke forventer at kunne få godkendt ordningen efter statsstøttereglerne, for perioden efter at de lokale restriktioner er ophævet.

Man afventer stadig endelig statsstøttegodkendelse samt de bekendtgørelser, der skal udmønte ordningerne, og herunder hvilke dokumentationskrav der stilles. Der er derfor endnu ikke åbnet op for ansøgning efter ordningerne. Dansk Erhverv informerer, så snart der foreligger nyt.

Du kan læse mere om de nu ophørte lønkompensationsordninger nedenfor:

Kontakt os