Gemt

Fornuftig kompensationsordning til gavn for et tvangslukket nordjysk erhvervsliv

07. november 2020

Dansk Erhverv kan med tilfredshed konstatere, at regeringen og arbejdsmarkedets parter i dag har indgået en aftale om at kompensere et hårdt presset nordjysk erhvervsliv, der i disse dage rammes af tvangslukninger og tunge lokale samt regionale restriktioner.

 

Parterne er enige om en kompensation baseret på:

1) Tilpasning af den eksisterende lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder
2) En lokal genindførsel af den tidligere generelle lønkompensationsordning
3) Der indføres en pendlingslønkompensationsordning for virksomheder berørt af restriktionen om geografisk mobilitet i Nordjylland.

”I Dansk Erhverv er vi tilfredse med, at vi i fællesskab har kunnet lande en aftale med så kort et aftræk. Det er vigtigt, at resolutte tvangslukninger bliver modsvaret med tilsvarende kompensationsordninger. Derfor er vi særligt glade for, at der nu bliver taget et opgør med den såkaldte CVR-problematik, sådan at virksomheder i kæder kan blive kompenseret med adgang til hjælp, selvom de har åbent andre steder. Det er noget vi i Dansk Erhverv har peget på i lang tid,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Vigtig lokal genindførelse af den tidligere lønkompensationsordning samt kompensation for pendlere i og uden for de syv kommuner
Parterne er enige om at indføre en lokal lønkompensation for virksomheder i de berørte kommuner. Lønkompensationen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet ansat.

Hvad angår pendlere i og uden for de syv berørte kommuner, så vil lønkompensationen på tilsvarende vis udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 45.000 kr. pr. måned pr. omfattet ansat. Det forhøjede niveau skal ses i forhold til den særligt lokale udfordring med borgerens pendling ind og ud af kommunerne i forhold til deres arbejde.

”I Dansk Erhverv har vi givet klart udtryk for, at der bør findes både holdbare og ikke mindst realistiske lønkompensationsordninger, der modsvarer de trængsler og ikke mindst vanskelige kår, som det i forvejen hårdt pressede erhvervsliv møder under coronakrisen. Derfor er det tilsvarende glædeligt, at man i aftalen genindfører den tidligere lønkompensationsordning for de medarbejdere, der tvinges til at blive hjemme,” siger Brian Mikkelsen og påpeger, at den massive nedlukning påvirker og rammer langt udover de syv kommunegrænser.

”Når man beslutter at tvangslukke syv kommuner, så har det ikke alene konsekvenser for de ramte erhverv, der bor bag byskiltet. Også borgere og virksomheder, der normalt ellers er afhængige af at kunne pendle på tværs af kommunegrænser, går en sværere tid i møde end normalt. Restriktionerne virker som ringe i vand, og derfor vigtigt, at der indføreres en kompensationsordning, hvor også pendlere bliver omfattet. Det kan vi med tilfredshed konstatere, at aftalen også har fokus på,” siger Brian Mikkelsen, der samtidig ser frem til de politiske forhandlinger, der finder sted på mandag, hvor der skal drøftes kompensationsordninger til de virksomheder, der er de facto nedlukket som følge af restriktionerne.

For yderligere kontakt Dansk Erhvervs pressetelefon på 70 22 80 10.